Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Expressen ledare: Lotsarna är ett fiasko

Sjunkande skepp. Att närmare hälften av deltagarna i lotsningen aldrig deltagit i någon arbetsmarknadsfokuserad aktivitet kan inte beskrivas som annat än ett fiasko. Bilden föreställer, det för film återskapade, haveriet av oceanångaren Titanic Foto: Paramount pictures

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Ökad valfrihet för medborgarna har varit ett huvudprojekt för alliansen. Det är en förståelig reflex hos en borgerlig regering. När medborgarna får välja utförare av välfärdstjänster minskar makten hos politiker och tjänstemän. Dessutom sporras företagen hela tiden att förbättra sina tjänster.

Så är det i alla fall i teorin. Problemet är bara att valfriheten på många områden är illusorisk. Det som kan framstå som en perfekt marknad under propositionsförfattandet på departementet är det långtifrån alltid i praktiken.

Etableringslotsar är ett bra exempel. Systemet infördes i december 2010 och tanken är att lotsarna ska hjälpa nyanlända in i samhället och till jobb.

Lotsföretag lockar

Något egentligt val är det dock svårt för de nyanlända att göra. De olika företagens presentationer är likartad och informationen finns dessutom bara på svenska, konstaterar Riksrevisionen i en utvärdering som kom i veckan.

Därför är det knappast heller förvånande att allt för få lotsföretag tycks konkurrera med kvalitet. Flera av dem försöker i stället locka de nyanlända med gåvor som gymkort, mobiltelefoner eller reda pengar. Närmare 80 procent av leverantörerna själva upplever också att branschen präglas av oseriösa företag. Därtill är Arbetsförmedlingens kontroll och uppföljning av lotsföretagen bristfällig, enligt Riksrevisionen.

Vad gäller själva innehållet i lotsningen konstaterar Riksrevisionen att fokus tycks ligga på socialt stöd. Lotsarna hjälper alltså till att fylla i blanketter, leta förskoleplats och jaga hyreskontrakt. Det är visserligen tänkt att vara en av lotsarnas arbetsuppgifter – åtminstone inledningsvis - men att närmare hälften av deltagarna aldrig deltagit i någon arbetsmarknadsfokuserad aktivitet kan inte beskrivas som annat än ett fiasko.

Specialiserad marknad

Ett av problemen med systemet tycks vara att alla nyanlända – oavsett hur nära de står arbetsmarknaden – har rätt till en etableringslots. Men närmare en tredjedel av den gruppen har maximalt sex års skolgång bakom sig. På en specialiserad arbetsmarknad som Sveriges betyder det att deras problem knappast är av den art som kan lösas med tre timmars lotsning per månad.

Fredrik Reinfeldts kritiserade uttalande om ”etniska svenskar mitt i livet” visar att regeringen har insikt om att arbetslösheten är strukturell. Därmed framstår den förda Mia Törnblom-politiken som än mer obegriplig.

Etableringslotsar felsteg

Tyvärr är inte etableringslotsarna ett enstaka felsteg. Systemet med jobbcoacher visar på samma ovilja till regleringar och samma sorglösa inställning om att marknaden löser allt. Men att företag slösar med skattemedel är inte bättre än att staten själv gör det. Som gåvor till nyanlända visar kan det till och med introduceras nya problem.

Alliansens tro på marknadslösningar även på imperfekta marknader tycks fram till nu vara obruten. Om Centerpartiet fick bestämma skulle man öppna även för privatiserad arbetsförmedling. Förhoppningsvis har Riksrevisionens rapport en avkylande effekt på de önskemålen.