Expressen Ledare: Gratis är dyrt

Kostsamt. Kulturministern Alice Bah Kuhnkes gratisbiljetter kommer att kosta mer än hon tror.

Rama in förkortningen TANSTAAFL och låt den bli en tavla på kulturminister Alice Bah Kuhnkes tjänsterum. Förkortningen står för There Ain't No Such Thing As A Free Lunch.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Visst kan det upplevas som välkommet med gratis inträde på statliga museer. Men det är inte någon gratis lunch. 80 miljoner skattekronor är budgeterat, men det lär inte räcka. När fritt inträde var aktuellt senast - 2005 - så beklagade sig museerna över att 100 miljoner kronor var för litet.

Kulturministern har inte lyssnat på sin egen Myndigheten för kulturanalys som talar om ett biljettbortfall på 140 miljoner kronor. Myndigheten anser att det är "tveksamt" att fria entréer uppfyller målet om att bredda publiken geografiskt och socioekonomiskt. Subventionen skulle också kunna kallas ett Stockholmsbidrag, 13 av de 18 museerna ligger i huvudstaden.

Naturligtvis kommer antalet besökare att öka när politiker bestämt sig för att skattefinansiera en viss kulturkonsumtion till 100 procent. En del av besökarna avstår från att besöka andra avgiftsbelagda museer eller att köpa och läsa någon roman. Också på kulturens område begränsar tid och pengar vår konsumtion.

Alice Bah Kuhnke säger högtidligt: "Vi vill tillgängliggöra konsten för alla". Det gäller uppenbarligen inte operakonsten.


På Kungliga Operan är det inte "gratis". Där varierar biljettpriserna mellan 860 kronor och 100 kronor (lyssnarplats) en fredagskväll. Konsumentens betalningsvilja och förmåga avgör placeringen i salongen. Av Operans snåriga årsredovisning framgår att statsbidraget 2013 var 435 miljoner kronor och den egna finansieringen var 80 miljoner kronor.

Om Bah Kuhnke ökar anslaget till Operan med 80 miljoner och inför fribiljetter åt folket uppstår ett problem. Ska biljetterna lottas ut eller delas ut efter ett kösystem? Och när operafantasterna sedan jagar attraktiva biljetter uppstår en lukrativ svart marknad.

Fritt inträde på statliga museer införs för att det också är möjligt rent praktiskt,


Vänsterpartiet har budgetförhandlat och fått igenom sitt krav på att barn och ungdomar under 18 år ska få "gratis" receptbelagd medicin. Detta är inte heller någon gratislunch: Notan beräknas bli 410 miljoner kronor. Utan en synlig prislapp finns risken att överkonsumtionen av medicin förvärras. Överutskrivningen av antibiotika till barn är redan ett allvarligt problem. I stället för att vänta och se om öroninflammationen läker ut av sig själv brukar receptblocket åka fram.

Nuvarande högkostnadsskydd på 2 200 kronor innebär en medicinkostnad på i snitt 183 kronor i månaden. Dessutom finns det en subventionstrappa, från 1 100 kronor betalar man bara hälften av den faktiska läkemedelskostnaden. Barnfamiljer som är beroende av socialbidrag kan få medicinnotan betald enligt regeln om "bistånd för livsföringen i övrigt".

Varför ska just barnfamiljer subventioneras ytterligare och inte de verkliga storkonsumenterna, pensionärerna? Svaret är att det skulle bli alldeles för dyrt. Även för en rödgrön regering som tror på gratisluncher.