Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Expressen ledare: Är ekologiskt reko?

EKO-LOGISKT? Vem ska man tro på när det gäller ekologiska mat?. Foto: Mikhail Metzel

"Det där håller jag inte med om", sa Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen, om påståendet, i en debattartikel i Svenska Dagbladet, att ekologiska grödor är föga klimatsmarta. Detta eftersom de binder betydligt mindre koldioxid än konventionellt odlade produkter.
Svante Axelsson hävdar att det är "ganska jämnt skägg". 

Så vem ska man tro på?

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Skribenterna på Brännpunkt är inga noviser, utan tre professorer vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, och en före detta programchef vid samma säte. Och de tar i princip heder och ära av den ekologiska maten. Förutom bristen på klimatsmartness, hävdar de att den ekologiskt odlade maten inte är giftfri, inte nyttigare, att den inte ger lägre utsläpp av näringsämnen till vatten och, sist men inte minst: den innebär ett ohållbart slöseri med mark, då ekoskördarna blir mindre än de konventionella.

Om vi ställde om det svenska jordbruket så att det blev 100 procent ekologiskt, menar kvartetten, skulle vi bara kunna producera hälften så mycket mat på dagens åkerareal. Och om vi kompenserar bortfallet med ökad import, då exporterar vi miljöproblemen. Livsmedelspriserna på världsmarknaden skulle öka, och "resultera i avskogning någonstans i världen och sämre livsmedelsförsörjning för de fattigaste."

Svenska konsumenter

Det låter mycket oroande. Men, återigen, vem ska man tro på? En genomsnittlig svensk konsument är ju tämligen alienerad från matproduktionens natur och villkor. Vad innebär ekologisk mjölk? Hur ser en ko ut IRL? Är havre en sorts - vete? Men en sak vet vi: ekologiskt låter bra. Hälsosamt. Moraliskt rätt.

Regeringspartiet Miljöpartiet vill inte bara att Sverige, utan hela EU, ska ha 100-procentigt ekologisk matproduktion på sikt. MP tar förstås natur på allvar, men har inte gjort sig känt som ett praktiskt parti; däremot djupt ideologiskt. Att partiet är skeptiskt till GMO, genmodifierad mat, är talande.

Även Socialdemokraterna är förtjusta i ekomat och skeptiska till GMO.

Det vore mycket illa om vi i den rika världen går loss på ekologisk mat, för att vi har råd och får en fin känsla av det, utan att det leder till hälsovinster - men däremot till ökade miljö- och hälsoförluster på global nivå.

Sambanden måste redas ut ordentligt, utan att vare sig jordbruksindustrins lobbyister eller gröna idealister tillåts att blanda bort korten.

Ät mindre kött

Om man vill göra en verklig insats för klimat och miljö finns det en säker väg att gå: Dra ner på köttet. Ät så lite kött som möjligt. Köttproduktionen leder till enorma klimatutsläpp, övergödning och kemikalieanvändning. Minst 70 procent av den svenska åkermarken går åt till att odla foder till djuren; dessutom importerar vi djurfoder, framförallt soja, vilket riskerar att leda till avskogning i fattigare delar av världen.

Att kombinera veckans fjärde kötträtt med en kravodlad sallad är helt enkelt att bedra både sig själv och planeten.