EU måste lägga om flyktingpolitiken

Dagens oreglerade migration över Medelhavet skapar stort mänskligt lidande. EU måste tänka om.
Foto: PATRICK BAR / AP/ TT

Europa måste sätta stopp för den oreglerade migrationen över Medelhavet och i stället införa ett kvotsystem där de mest behövande kan väljas ut.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Från svensk horisont är det lätt att tro att strömmen av migranter till Europa har sinat. Inget kan vara mer fel.

Enligt nya siffror från FN har över 100 000 migranter och asylsökande kommit över Medelhavet hittills i år. Av dessa har runt 85 000 anlänt till Italien. Situationen i landet blir alltmer ohållbar för varje dag som går och Italien vädjar nu till övriga EU om hjälp. Samtidigt har Österrike flyttat bepansrade fordon till gränsområdet mot Italien för att hindra migranterna från att ta sig norrut.

Det är dags att se sanningen i vitögat. Dagens system för migrationen håller inte. Och det är inte främst bristen på rättvis fördelning inom EU som är bekymret, vilket Sverige får det att låta som. Grundproblemet är den oreglerade migrationen i sig.

De flesta som sätter sig i de livsfarliga gummibåtarna över Medelhavet är inte flyktingar, utan ekonomiska migranter. De lämnar en fattig tillvaro i länder som Senegal och Nigeria för att söka lyckan i Europa. Och denna ström av migranter kommer bara att öka i takt med att Afrikas befolkning växer och fler får råd att göra resan.

Detta handlar därför inte främst om att hantera en övergående flyktingkris, utan om ett demografiskt tryck från söder som kommer att byggas upp under decennier framåt. 

Behoven borde styra mottagandet

Drömmen om Europa går genom helvetets Libyen. Washington Post beskriver i ett reportage en vedervärdig tillvaro för de migranter som tar sig upp genom landet. De köps och säljs som slavar av smugglare, torteras och tvingas in i prostitution. Människohandeln har blivit en mångmiljardindustri för mäktiga klaner och miliser i sönderfallets Libyen.

Ofta sätts människor i överfulla gummibåtar som inte kan nå europeiska stränder. Planen är i stället att de ska driva ut till internationellt vatten och där bli upplockade av räddningsfartyg. Redan har över 2 000 människor drunknat i år.

Den oreglerade migrationen är en katastrof på så många plan. Den skapar stort mänskligt lidande och förser brottsliga nätverk med enorma resurser. Urvalet blir dessutom skevt. Det är inte behoven som styr mottagandet. I stället dominerar männen och migranter utan skyddsskäl bland dem som tas i land. 

EU måste därför göra allt för att växla dagens system mot en reglerad invandring, där de mest skyddsvärda väljs ut för att sedan tas in via kvotsystem till Europa. Då har EU dessutom möjlighet att göra en säkerhetsbedömning innan klartecken ges.

EU måste trappa upp arbetet

Men det är lättare sagt än gjort så länge situationen i Libyen ser ut som den gör. EU har redan tagit en rad lovvärda initiativ, såsom EU Emergency Trust Fund for Africa för att stötta den lokala ekonomin i Västafrika, informationskampanjer och samarbete med säkerhetstjänster.

Men det krävs också säkra zoner, exempelvis EU-drivna uppsamlingsläger i Afrika, dit migranter som räddas på Medelhavet kan föras. Det är först när trafiken över Medelhavet stryps som det går att få bukt med dagens ohanterliga situation.