Ett telefonsamtal kan betyda mer än besök

Foto: Monkey Business Images / COLOURBOX

Pandemin har lett till att ensamheten bland äldre har hamnat i fokus.
Men åtgärderna är inte självklara.


Kommentera artikeln! När du läst texten får du gärna dela med dig av dina tankar i kommentarsfältet längst ner.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

En ensamhetskommission med inriktning mot äldre, ledd av Amelia Adamo, har sett dagens ljus. Syftet med det privata initiativet är att ta fram förslag på hur ensamheten bland äldre ska kunna lindras.

En sådan kommission ligger i tiden, kristdemokraten Jakob Forssmed har också återkommande lyft ämnet. De äldre blir ju allt fler och allt äldre; 40-talisterna är på väg mot 80-strecket och deras behov i olika livsskeden har sällan ignorerats. Dessutom har pandemins följder riktat ljuset mot äldres ensamhet.

Det är bara att välkomna detta nya fokus. Vi vet alldeles för lite. 

Generellt är ensamheten faktisk relativt liten i Norden. I Öst- och Sydeuropa, i länder som Polen, Italien, Frankrike och Grekland, känner sig en av tio ofta ensamma. I Tyskland, Nederländerna och Norden är andelen bara hälften så stor. 

I Sverige beräknas 300 000 personer vara socialt isolerade: de bor ensamma och träffar inte ens vänner och bekanta en gång i månaden. Efter 65 ökar isoleringen ”markant” och bland 75-åringar är minst en av tio socialt isolerade. 

Social isolering är inte synonymt med att känna sig ensam, men därtill finns gruppen ”höggradigt socialt isolerade”.

Social isolering är inte synonymt med att känna sig ensam, men därtill finns gruppen ”höggradigt socialt isolerade”. De talar i telefon, eller chattar på nätet, mindre än en gång i veckan. I den gruppen är 85-plussare gravt överrepresenterade.

Vad kan då göras för att minska ensamheten? Det vet man tyvärr inte så mycket om. 

Det finns gruppaktiviteter för äldre där syftet är att umgås och skaffa vänner. Det låter ju jättebra. En sådan svensk verksamhet var framgångsrik, tyckte de arbetsterapeuter som ledde den. De äldre fick ju vänner. 

Men när man gjorde en forskarledd gruppintervention i Finland, med testgrupp och kontrollgrupp, visade det sig att de äldre i testgruppen visserligen hittade nya vänner, men det gjorde kontrollgruppen också. Och deras ensamhetskänslor lindrades inte. 

Att träffa familj och vänner, liksom vårdpersonal, är en bot mot ensamhet, enligt en annan studie. Men norska forskare kom fram till att den emotionella ensamheten inte lindras av att träffa släkt och vänner. Att tala i telefon med dem, däremot, hjälpte! 

Hur ska man tolka det? Blir det för ”brusigt” att umgås i grupp när man har blivit riktigt senior, ger det mer att samtala fokuserat på tu man hand?

I Storbritannien har man genomfört projekt med ”telefon-vänverksamhet”, med goda resultat. De äldre fick ökat självförtroende, hade meningsfulla samtal med telefonvännen och pratade om mer intima saker än de gjorde med sina anhöriga. En del började ge sig ut mer, blev mer sociala.

Nätumgänge via Skype, till exempel, lindrar ensamheten för äldre på boenden. 

Aktiviteter, alltifrån konsthantverk och trädgårdsodling till läsning och tv-tittande är också bra för själen. Kommunala dagverksamheter bör alltså vårdas. 

Satsningar på seniorboenden och en hemtjänst där personalen har mer tid, ter sig kloka. Men vad säger de som har hemtjänst, och de som bor på seniorboenden, om vad som lindrar ensamheten? 

Låt 70- och 80-plussarna vara med och utforma förslagen till åtgärder.

KOMMENTERA ARTIKELN

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Expressen möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till expressen.se. Expressen granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen expressen.se. Läs mer om kommentering här.