Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Eric Erfors

Spion på folkölsburk

Folkhälsominister Maria Larsson (KD) vill att kommunerna ska anställa ungdomar som speciella folkölsspioner.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Först ett viktigt förtydligande: denna historia från verkligheten publiceras inte första april, utan är helt sann.

Maria Larssons ständiga arbete i förmynderiets tjänst drabbar nu kassörskorna på Ica.

Särskilda inspektörer ska kontrollera att det inte säljs folköl och tobak till personer under 18 år.

Folkhälsoministern har dock hamnat i ett moment 22. Folkölsspionerna som ska testköpa burkarna måste ju ha fyllt 18 år. Annars skulle det ha handlat om en ren brottsprovokation under myndighetsutövning.

Tanken är i stället att ungdomar 18+ ska anställas för att jobba undercover som kunder på Ica, och den som ser ut som 15 måste väl anses extra meriterad.

Återstår bara att se hur anställnings förfarandet förhåller sig till lagstiftningen mot åldersdiskriminering och vad DO har att säga.

 

Spionernas spaningar kommer dock aldrig att kunna användas för att bevisa ett lagbrott. De har ju som sagt var fyllt 18. Och det är inget kriminellt beteende av en kassörska att inte be om leg.

Kommunerna har använt sig av unga spioner tidigare. Man har bland annat hyrt in dedikerade personer från Ungdomens nykterhetsförbund.

Men i december 2009 satte Justitieombudsmannen stopp för verksamheten. JO fann att "provköpen" stred mot principen om dold myndighetsutövning.

Därav folkhälsoministerns nya spionlag.

 

Inget har dock hindrat kommunerna från att fortsätta att ta ut de särskilda avgifter som ska finansiera spionverksamheten.

Godtycket i denna del av folkhälsobranschen illustreras också av avgiftsskillnaderna mellan kommunerna.

En Ica-butik på Gotland som säljer cigaretter får betala hela 1 700 kronor per år. Tobakshandlaren i Sundsvall betalar 600 och i Göteborg kostar det 1 800 kronor för handlaren .

Den som spanar på de kommunala budgetarna skulle nog komma fram till att det handlar om en hel del smygbeskattning av vissa näringsidkare.

Hur utbrett är då problemet med att ungdomar under 18 handlar folköl över disk?

Exakt kunskap saknas då det handlar om vad unga människor själva uppger.

I CAN:s rapport, som återges i spionministerns utredning, är det blott en (1) procent av pojkarna i årskurs 9 som uppger att de själva har köpt burkarna.

 

Vi talar i alla fall inte om ett gigantiskt samhällsproblem.

Den cyniska svarthandeln med sprit till unga är något betydligt värre.

Utredningen (Ds 2012:11) känner sig dock, med tanke på JO:s skarpa sågning, tvungen att filosofera över hur en lagändring förhåller sig till regeringsformen och Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Utredarna finner att "mycket starka folkhälsoskäl" går före den "integritetskränkning" folkölsspionaget kan innebära.

Jag vill hävda att det "starka folkhälsointresset" i stället finns i att inpränta föräldraansvaret, det är förstås som totalt bortblåst i Maria Larssons agentplaner.

Föräldrar måste naturligtvis avkräva svar från sina barn var de fått ciggen och burkölen ifrån. Och då är det väl lämpligt att samma föräldrar uppmärksammar butiksinnehavaren på att de sålt folköl till deras 15-årige grabb. Fast i just detta exempel blir det ju svårt, eftersom det knappt förekommer.

Spionerna kanske i själva verket är regeringens extremt hemliga plan mot ungdomsarbetslösheten.