Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Eric Erfors

Polisen har svikit om migrantlägret

Migrantlägret i Malmö ska rivas efter beslutet i Miljönämnden.
Foto: Drago Prvulovic / TT

Din fastighet har varit olagligt ockuperad sedan mer än ett år.

Med anledning av detta kräver kommunen dig på 375 000 kronor.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Låter det fullständigt absurt? Javisst, men det blir konsekvensen av att det riksbekanta migrantlägret i Malmö som nu ska rivas med polisens hjälp. De så handfallna lokalpolitikerna har till slut lyckats fatta ett beslut så att ägaren åter kan disponera sin mark.

Politikerna lutar sig på Miljöbalken 26:18 som innebär att "rättelse ska vidtas på den felandes bekostnad." Felande i detta fall är fastighetsägaren, som enligt miljönämnden "inte agerat i tid för att förhindra tillträde till tomten."


Malmö stad har tidigare försökt sätta åt den stackars privata fastighetsägaren med ett vitesbelopp på 50 000 kronor för de sanitära olägenheterna. Äganderätten är visserligen grundlagsskyddad, men lite extra "ockupationsskatt" kan ju alltid plockas ut!

Trots att fastighetsägaren har gjort allt för att häva den olagliga ockupationen. Och kronofogden har inte kunna avhysa migranterna då de måste identifieras. Justitieminister Morgan Johansson (S) har i alla fall lovat en lagskärpning.

Länsstyrelsen underkände kommunens vite. Men när nu "rättelsen" - det vill säga avhysningen av ockupanterna och saneringen - genomförs ska fastighetsägaren stå för 75 procent av städ- och rivningsnotan, dock som högst 375 000 kronor.


Dags för nästa absurditet. Malmö stad noterat att fastighetsägaren faktiskt har kontaktat - en fullständigt maktlös - kronofogdemyndighet och förtjänar då 25 procents rabatt. Men ägaren gjorde det symboliska nödropet till den maktlösa myndigheten för sent. Därför ska han stå för rivning och avfallshantering för 30-40 boenden. Denna Kafka-story har nu miljönämndens ordförande Carina Svensson (S) skrivit under på.

Konsekvensen för Sveriges villaägare? Några oidentifierade människor ockuperar din tomt och bygger kojor. Kronofogden kan, som framgått, inte göra något. Men när de har eldat så att grannarna har klagat och när "fastigheten är kraftigt nedskräpad med hushållssopor och avföring", ja då - bästa villaägare - kan kommun och polis rycka ut med Miljöbalken och flytta ockupanterna från din gräsmatta.

Har du tur blir det 25 procent i rabatt på saneringsnotan. Grattis!


Jag är inte känslolös. Det handlar om fattiga och utsatta människor som har bosatt sig i kåkstaden på Industrigatan i Malmö. Men myndigheter, politiker och polis kan inte låta känslor få styra. Vi ska alla behandlas rättssäkert och lika inför lagen; att det i detta fall rör sig om individer utan svenskt personnummer utgör ingen ursäkt.

Malmöpolisen kunde för ett år sedan ha använt sig av Brottsbalken 8:8 om egenmäktigt förfarande - om att "olovligen rubba någon annans besittning". Samma polis kunde ha använt sig av Polislagen, 13:e paragrafen. Den ger polisen rätt att avvisa eller avlägsna någon från ett visst område om det är en åtgärd som behövs för att en straffbelagd handling ska kunna avvärjas. Något krav på identifiering finns inte heller.


Jag har en misstanke - att polisen i Malmö inte har vågat tillämpa rådande lagstiftning på grund av uppmärksamheten kring romregistret och kåkstaden och väntat på en välsignelse från politikerna. I så fall har polisen tagit en springnota som fastighetsägaren nu får betala.

Vänsterpartiet i Malmö protesterar mot rivningsbeslutet. Så har partiet historiskt inte heller trott på privat ägande.