Eric Erfors

Migranterna måste kunna vräkas

Misär. På flera håll i Sverige har EU-migranter bosatt sig vilket har lett till spänningar. I Malmö är klagomålen många på nedskräpningen på tomten där lägret står.
Foto: SVT

Till slut har Uppdrag granskning och Janne Josefsson upptäckt kåkstaden med EU-migranter i Malmö. Till slut har även regeringen insett att något måste göras.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Jag är inte vän av något tiggeriförbud, men jag önskar att politiker talar klarspråk. Det skulle dock dröja ända till 11 september i år innan en representant från regeringen tog bladet från munnen.

Åsa Regnér, som har ansvar för frågan om "utsatta EU-medborgare" i Sverige, slog då på DN-debatt fast det självklara att "de pengar som svenska folket vill avvara gör bäst nytta" hos professionella frivilligorganisationer och deras arbete på plats i Rumänien och Bulgarien. Gärna en slant på ett 90-konto, men inte i en kaffemugg utanför Ica, alltså.

Detta är inget kontroversiellt budskap, utan något som ständigt har predikats från hjälporganisationer med lokal närvaro.


Det skulle dröja ända till 22 maj innan justitieminister Morgan Johansson öppnade för en lagändring som skulle göra det enklare att avhysa personer som ockuperar privat mark. Ministern hade "fått en del signaler" om privata markägares problem.

En del av onsdagens Uppdrag granskning handlade just om den kåkstad av migranter som vuxit upp i Norra Sorgenfri i Malmö. Enligt en av ockupanterna av denna privata mark är det 400 personer som lever där. Malmö stad uppger att det rör sig om 150-200 stycken.

Ett av de mest absurda inslagen i SVT-programmet var att Janne Josefsson kördes ut av ockupanterna då han "saknade skriftligt tillstånd" från ägaren att vistas i kåkstaden. Det fixade naturligtvis Josefsson och kunde sedan på josefssonskt sätt ställa ockupanterna till svars.


Malmö stad var först inne på att sätta åt den privata fastighetsägaren - som inte kunnat avhysa ockupanterna - med ett vitesbelopp på 50 000 kronor på grund av nedskräpning. Vi talar således om Kafka-byråkrater. Fast därefter försökte miljöförvaltningen att stänga kåkstaden med hänvisning till den sanitära situationen och allvarliga miljöproblem. Länsstyrelsen underkände dock beslutet.

Och nu är det fritt fram att bygga vidare på kåkstaden. Såvida inte polisen ingriper. Polisen hänvisar dock till kronofogden, medan kronofogden hänvisar till dagens goddag-yxskaft-liknande lagstiftning som kräver att ockupanter måste kunna identifieras för att kunna vräkas. Och justitiedepartementet hänvisar till att direktiv och utredare ska presenteras "inom kort".


Sedan ska utredningen ut på remiss och så ska det skrivas proposition och så ska den vandra genom riksdagen. Kanske måste landets fastighetsägare vänta ända till 1 januari 2018 innan den grundlagsskyddade äganderätten får ett starkare lagskydd.

I denna alla-hänvisar-till-alla-soppa ökar naturligtvis misstron mot rättsväsendet. När staten inte kan upprätthålla lag och ordning uppstår privata initiativ, kalla det medborgargarden eller lynchjustis Fruktansvärda attacker mot migrantläger har ägt rum och fler kommer nog dessvärre att följa när politiker och polis står handfallna.

Jag tycker att polisen smiter från sitt uppdrag. Varför använder den sig inte av befintlig lagstiftning?


Jag ber att få hänvisa till Brottsbalken 8:8 om egenmäktigt förfarande, om att olovligen rubba någon annans besittning. Sedan har polisen också Polislagen, 13:e paragrafen, som ger polisen rätt att avvisa eller avlägsna någon från ett visst område om det är en åtgärd som behövs för att straffbelagd handling ska kunna avvärjas. Här finns inte heller något krav på identifiering.

Denna extremt berättigade fråga ställde Janne Josefsson aldrig.


Läs också:

Avföring mitt i stan - politikerna blundar


Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.