Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Eric Erfors

Ett cyniskt svek mot de romska eleverna

Det skulle ju bli så bra – en profilklass för elever med romsk bakgrund.

Men resultatet är katastrofalt. Arma barn.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Roma kulturklass tillhör kommunala Hammarbyskolan. Nu riskerar Stockholms stad att få betala ett vite på 1,8 miljoner kronor för de mycket allvarliga bristerna i profilklassen.

Skolinspektionens granskning är en tragisk berättelse om en fullständigt dysfunktionell undervisning och om en skolledning som har lämnat ett sjunkande skepp vind för våg. Här har välviljans outsinliga kravlöshet fått råda.

Några axplock ur rapporten.

• Trots att en övervägande majoritet av eleverna i årskurs 6-9 i Roma kulturklass under lång tid inte har nått upp till kunskapskraven har skolan struntat i att utreda behoven av särskilt stöd. I dessa årskurser har 14 av 15 elever haft F - underkänt - i flera ämnen upp till fem terminer i sträck.

• En lärare kan inte ens uppge var någonstans eleverna undervisas i idrott och hälsa eller träslöjd. Kanske för att de inte har någon undervisning? Det visar sig i alla fall att under två år har samtliga elever fått streck i dessa ämnen, inklusive teknik.

• Vid en lektion framgick det att samtliga elever arbetade med en och samma matematikuppgift. Det kunde väl ha varit i sin ordning. Men nu handlade det om alla elever i årskurserna 4-9.

• Rektorn har ingen koll på om betygen sätts enligt reglerna. Och lärarna i Roma kulturklass saknar kunskapen "för att säkerställa en rättvis och likvärdig betygsättning."

• Elevhälsan får inte besöka klassen. Rektorn berättar att hon inte får besöka klassen "oannonserat". Och den ordern har hon lydigt efterlevt. Jag har då aldrig hört på maken på uselt skolledarskap.

En grundtanke är att den svenska skolan ska försöka utjämna barns livschanser. I den romska profilklassen har de tvärtom försämrats. Inte nog med detta. Barnen tvingas också vara försökskaniner åt flumpedagogiken, Så här marknadsförs pedagogiken på hemsidan:

"Skapa en plats där eleverna är aktivt engagerade som kunskapsproducenter och där lärare har antagit en transformerad yrkesroll som en handledare och arbetar ansikte mot ansikte i en lärandemiljö som skiljer sig från en traditionell skola som inriktar sig på inlärning, kunskapsöverföring och disciplin."

Ja, jösses vilket trams.

Roma kulturklass tillhör kommunala Hammarbyskolan.
Foto: Stockholms stad

Sedan tillkommer ett delikat problem: "Kunskapsproducenterna", det vill säga eleverna, är nämligen sällan på plats i klassrummet.

Det skulle ju bli så bra. Men Skolinspektionen konstaterar att en stor andel av eleverna skolkar "i hög omfattning och under långa sammanhängande perioder". När myndighetens gjorde ett oanmält besök fanns inte en enda av de 34 eleverna på plats. En lärare uppgav att de var på "konferens utomlands." Rektorn hade - givetvis - noll koll.

Nu till det mest surrealistiska. Skolledningen säger att den har förstått att de usla kunskapsresultaten och underkända betygen i stor utsträckning beror på den höga frånvaron. Men varken rektor eller skolförvaltningen kan peka på en enda konkreta åtgärd som har gjorts för att minska skolket.

I Sverige är skolplikten således selektiv. Det är inget annat än ett cyniskt svek mot dessa barn. Vad säger Stockholms ansvarige skolborgarråd Olle Burell (S)?

Jag skulle vilja säga: Lägg ner!


Läs också: Sluta skolksemestra, bortskämda föräldrar


Följ Expressen Ledare på Facebook för fler ledare och krönikor.