Eric Erfors

Erfors: Nej, politiker ska inte tigga pengar

Desperata politiker ska inte sitta utanför Systembolaget och skramla med kaffemuggen.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Uppfinningsrikedomen är enorm bland politiker när det gäller att hitta på olika intäktskällor. Ta bara den märkliga innovationen att ta ut moms på punktskatter, som i fallen med bensin och alkohol. Ju högre punktskatt desto högre momsintäkter. Dubbelbeskattning - genialt så det förslår!

De kommunala energibolagen har guldkällor att ösa ur. Elnätsmonopolen ger miljonvinster som kan minska underskotten i andra kommunala verksamheter. Detta knep strider visserligen mot självfinansieringsprincipen i kommunallagen, att intäkterna ska motsvara kostnaden för tjänsten. Men att lyda lagen är av underordnad betydelse: Här finns ju chansen att smygbeskatta kommuninvånarna!

Vi måste därför rusta oss mentalt för denna politiska innovationskraft som tycks vara fullständigt gränslös. Det gäller att sitta still såväl i båten som på Gotlandsfärjan.Gotlands kommun är sedan 2011 upphöjd till region och går med stora ekonomiska underskott. Socialdemokraten Tommy Gardell, ordförande för regionens tekniska nämnd, har nu lanserat förslaget om en särskild avgift på tjugo kronor som öns alla turister förväntas betala.

Avgiften ska visserligen vara ”frivillig”, men S-politikern drömmer om att var fjärde besökare ska skänka en tjugolapp, vilket skulle motsvara fyra miljoner kronor. Till Gotlands Allehanda dementerar en ”skrattande” Gardell att han själv ska stå med en insamlingsbössa på stan.

Nej, denna turistavgift är inte speciellt lustig, utan både pinsam och principiellt felaktig. En region eller kommun ska inte tigga pengar av folk. Politiker ska inte på detta sätt sanktionera tiggeri.

Tänk om Gardell och de politiker som står bakom turistavgiften skulle testa att tänka ett steg längre? Vilken bild skulle förmedlas av hans insamlingsbössor?

Jo, nu går vi i land på en ö som är på väg att kantra i Östersjön och med desperata politiker som vädjar till vår medkänsla.

Turisterna ska alltså vara med och rädda den kommunala budget som ansvarslösa lokalpolitiker kört utför Högklint och ner i havet. Det är att ta springnota från ansvaret. Tala om badwill – för Gotland och dess oansvariga politiker.

För lösningen är givetvis att höja skatten, alternativt att minska utgifterna; eller en kombination av bägge.

Gardells motivering om att ”turisterna sliter på bland annat våra vägar och vårt vatten” är sensationellt ogenomtänkt när han rimligen är fullt medveten om besöksnäringens avgörande ekonomiska betydelse för ön. Och tänka sig, när Gardell råkar besöka fastlandet föreligger faktiskt en risk att han sliter på andra kommuners vägar.Till saken hör också att turisterna betalar rejält med skatt till Gotland via det kommunala skatteutjämningssystemet och det statliga strukturbidraget. I år handlar det om totalt 1,26 miljarder kronor från fastlandet, medan gotlänningarna skattar för 3,5 miljarder. Och turister med hus på ön betalar dessutom miljoner till regionen i kommunal fastighetsavgift. 

Gotländska politiker som tror på en turistavgift tillhör kategorin tillvarons turister.