Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Eric Erfors

Erfors: Låt folk äga sina dyra lägenheter

Sedan 2009 går det att bygga ägarlägenheter även i Sverige. Tack vare alliansregeringen. Socialdemokraternas historiska motstånd mot ägarlägenheter har varit svårt att förstå, skriver Eric Erfors.

De rödgröna riksdagsledamöterna tar inte bostadsbristen på allvar. Men så sörjer ju också riksdagen för deras eget boende.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Sedan 2009 går det att bygga ägarlägenheter även i Sverige. Tack vare alliansregeringen. Socialdemokraternas historiska motstånd mot ägarlägenheter har varit svårt att förstå.

Men än så länge har det gått trögt för ägarlägenheten. Blott 642 stycken har byggts. I grannländer som Finland och Norge är det den dominerande upplåtelseformen för lägenheter. I Oslo finns det också gott om ägarlägenheter att hyra.

Politikens cementblandare går också trögt. Alliansregeringen klarade inte av att bygga andra våningen i tid före valet 2014 - att befintliga hyreslägenheter skulle kunna omvandlas till ägarlägenheter.

Fast nu finns det plötsligt en riksdagsmajoritet för detta då SD har stött en motion från alliansen i civilutskottet. Jag läser de rödgröna riksdagsledamöternas märkliga reservation mot beslutet. Den är ytterligare en illustration till att det i bostadsbristens Sverige inte finns någon bostadspolitik.

De rödgröna motiverar sitt motstånd med att ägarlägenheter "inte varit någon särskilt framgångsrik ägarform." Jaha, och på vilket sätt skulle den bli populärare om hyresgäster stoppas från att bli ägare? Ett större tillflöde av ägarlägenheter på bostadsmarknaden skulle naturligtvis göra upplåtelseformen mer känd och populärare.

Vidare avslutar de rödgröna reservanterna med ett riktigt goddag yxskaft-svar: "Den bostadspolitiska debatten behöver med det läge vi i dag har på bostadsmarknaden handla om annat än ägarlägenheter."

Regeringspartiernas riksdagsledamöter vill alltså definiera vad bostadsdebatten ska handla om. Dock oklart om vad.

Det finns ingen mirakelkur för Sveriges sjuka bostadsmarknad. Men nu är vi i den situationen att alla möjliga vägar måste prövas. Och nu har en riksdagsmajoritet krävt att bostadsminister Mehmet Kaplan återkommer med ett förslag om att hyresrätter ska kunna bli ägarlägenheter.

Sannolikheten är dock stor att bostadsministern kommer att strunta i riksdagen. Trots att han bjudit in alliansen till kaffe och prat om bostadspolitiken.

Jag kan höra Kaplan framföra den gamla slagdängan om att ombildningar från hyres- till ägarlägenheter inte skulle ge några fler lägenheter. Men verkligheten säger något helt annat. De kommunalägda fastighetsbolagen bygger hyresrätter - för miljarder som de har inbringat på ombildningar till bostadsrätter.

En bostadsrättsinnehavare äger inte sin lägenhet utan har endast nyttjanderätt. Det innebär att den inte kan hyras ut hur som helst eller under en längre tid. En oförutsägbar föreningsstyrelse ska säga sitt. Det befintliga brf-lägenhetsbeståndet används därför långt ifrån optimalt. Bostadsbristen är uppblåst av riksdagen.

Med en ägarlägenhet slipper man trilskandes styrelseledamöter i Brf Bromsklossen.

Kanske får ägandet nu sitt genombrott i norra Europas högsta bostadshus, 240 meter högt. Vid Telefonplan i södra Stockholm ska det byggas skyskrapor, Tellus Towers och ett par andra hus. Var tredje av de 1 276 bostäderna ska bli ägarlägenheter.

Sedan måste jag säga att alliansen varit usla fastighetsmäklare och misslyckats med att sälja ägarlägenheten som en frihetsreform.

 

Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.