En "läkarskatt" gynnar ej Sveriges äldre

SKATTJAKT. Äldreomsorgen gynnas inte av sänkt skatt för pensionärer, den gynnas knappast inte heller av Stefan Löfvens förslag att höja skatten för de som tjänar mer än 60000 kronor i månaden.
Foto: Alexander Donka

1 geting LIBERAL 140510

Pensionärerna har inte fått del av alliansens jobbskatteavdrag. Skälet är enkelt: jobbskatteavdragen syftar till att stimulera till mer arbete. Pensionärer arbetar i regel inte. Om de gör det, får de jobbskatteavdrag - dubbelt upp, till och med. Återigen, för att stimulera till arbete.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Men alla pensionärer vinner på att det arbetas hårt i landet. Det är så man får fart på tillväxten, vilket leder till ökade resurser inom till exempel den vård och omsorg som äldre är i stort behov av. Om Sverige tuffar på bra minskar också risken för att den nödvändiga men oälskade bromsen ska slå till i pensionssystemet.

Det uteblivna jobbskatteavdraget har emellertid upprört många pensionärer. Och vänsterblocket döpte snabbt om gapet till "pensionärsskatten".

Inför valet 2010 lovade S-ledaren Mona Sahlin att pensionärerna skulle kompenseras fullt ut för jobbskatteavdragen under mandatperioden, om finanserna tillät. Och under trycket från vänster började allianspartierna svaja rejält i försvaret för sin skattemodell. Man lovade skattesänkningar för pensionärer och deklarerade att skillnader i inkomstbeskattning mellan pensionärer och löntagare "inte är ett egenvärde".


Pensionärerna är många och röstbenägna. De utgör en viktig väljargrupp. Snart är det val igen och i vårbudgeten föreslog Socialdemokraterna sänkt "pensionärsskatt". Sänkningen, som skulle kosta 1,5 miljarder, ska finansieras genom att löntagare som tjänar över 60 000 kronor får höjd skatt.

Löfven är inte riktigt lika offensiv som Sahlin, men sedan 2010 har alliansen hjälpt till att minska gapet: vid årsskiftet sänktes pensionärernas skatter med 2,5 miljarder.

Det är Kristdemokraterna, allianspartiet med de äldsta - och mest fåtaliga - väljarna, som driver på inom regeringen. Så det är väl inte uteslutet att även alliansen börjar fria till pensionärerna framåt sommaren.

Vänsterpartiet, å sin sida, vill ge 300 kronor mer i månaden för dem med lägst pensioner.


Det finns förvisso äldre med mycket små pensioner, men också de med förmögenheter, till exempel i form av avbetalade hus. De hade det ofta bra förspänt under sina yngre år: länge låga skatter, hundraprocentiga ränteavdrag och en inflation som åt upp lånen i snabb takt.

Och de pensionärer som ropar högt efter sänkt pensionärsskatt, borttagen broms och så vidare, är i regel pigga. De riktigt gamla, multisjuka och demenssjuka hörs inte av i debatten. För dem är det rimligen viktigast att det finns pengar till vård och äldreomsorg.


Äldreomsorgen gynnas inte av sänkt pensionärsskatt. Den gynnas knappast heller av Löfvens skattehöjningar för höginkomsttagare. Medellönen för läkare, till exempel, ligger på mellan 40 000 och 50 000 kronor i månaden, beroende på landsting.

Det finns en risk att läkarna börjar jobba mindre, snarare än mer, om det blir höjd skatt vid 60000-kronorstrecket.

En "läkarskatt" skulle knappast gynna Sveriges äldre.