ECPAT Sverige: "Oseriös kritik"

Thomas Bodström.
Foto: Olle Sporrong

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

I går publicerades en text om ECPAT på Expressens ledarsida under rubriken "Granska ECPAT". Visst bör ECPAT Sverige, precis som andra organisationer, granskas. Johannes Forssbergs försök blir dock en missriktad blandning av felaktigheter och missförstånd.

 Forssberg skriver bland annat om en "hätsk kampanj" ECPAT har utsatt Sveriges redarförening för. Det är lögn. ECPAT har aldrig adresserat Sveriges redarförening, varför det är oklart vad Johannes Forssberg faktiskt menar. Kanske menar han Passagerarrederiföreningen? Den påstådda "hätska kampanjen" mot passagerarrederierna bestod dock av en debattartikel på Brännpunkt med efterföljande debatt. Sedan när är den offentliga debatten på tidningarnas debattsidor synonymt med hetskampanjer?

 Vidare påstås att organisationen Childwatch, ett forskarråd som följer barnkonventionens tillämpning vetenskapligt, anser att ECPATs skrifter är så "oseriösa att de helt enkelt är värdelösa". När ECPAT Sverige kontaktar Childwatch ställer de sig frågande till påståendet. De har aldrig hävdat något sådant.

 Däremot har de i en text problematiserat hur barnsexhandeln bland annat diskuteras i den offentliga debatten där det globala ECPAT-nätverket nämns. Texten skrevs dock 1996 innan ECPAT Sverige bildades. Det är väl ändå inte den texten som ligger till grund för Forssbergs påståenden om ECPAT Sverige?

 Vidare hänvisar Johannes Forssberg till ECPATs studie från 2001, om kännedom om svenska barn i sexhandeln, motsvarande ca 400 fall. Detta är enligt Forssberg en uppblåst siffra och bevisar enligt honom att ECPAT arbetar med "överdrifter" och "grundlösa påståenden".

Studien bekräftades dock så sent som 2004 i en rapport från Lunds universitet. Statistiskt pekar den på än större omfattning av barn och ungdomar som sålt sex än vad som framkom i ECPATs studie.

 Detta är några av de påståenden som görs i ledarartikeln. Vi välkomnar självklart kritik och granskning av ECPATs arbete, men förväntar oss att det görs seriöst och överrensstämmer med fakta.

 Thomas Bodström

 Ordförande ECPAT Sverige

Helena Karlén

 Generalsekreterare  ECPAT Sverige


Redaktionen svarar:


 ECPAT har rätt i ett avseende – jag syftade på passagerarrederiföreningen. Men det gör det inte mindre upprörande att ECPAT kräver att regeringen ska lyda deras vilja.

 Childwatchs hårda kritik av ECPAT:s litteratur är lika relevant i dag som någon gång tidigare. ECPAT:s tunna skrifter ser nämligen fortfarande likadana ut. De refererar i princip aldrig till forskning utan bygger i stället, som Childwatch uttryckt det, på ”grumlade” och ”missuppfattade” teorier.

 Att ECPAT tar upp Carl Göran Svedins och Gisela Priebes rapport från 2004 är klargörande. Forskarna kom fram till att en dryg procent av Sveriges gymnasister någon gång fått betalt för sex. De flesta i de övre tonåren, och en majoritet vid någon enstaka gång. ECPAT:s märkliga rapport från 2001 menade däremot att 400 svenska barn tvingas till prostitution. Det är en enorm skillnad.

 På samma sätt är det en enorm skillnad på den moraliska förkastligheten hos en person som konsumerar bilder av en våldtagen 3-åring och en 18-åring som betraktar nakenbilder av sin 17-åriga flickvän. Men det barnporrlagsförslag som ECPAT och Bodström har drivit fram sorterar dem under samma kategori. 18-åringen ska kunna hamna i fängelse, ty han är med Bodströms ord ”i behov av vård”. 

ECPAT:s förflackning av pedofilbegreppet är ingen betjänt av, allra minst de utnyttjade barnen.

 Att Bodström och ECPAT funnit varandra är inte särskilt märkligt. De delar en gemensam vurm för dramatiska utspel och ett gemensamt ointresse för rättssäkerhet. Icke desto mindre är det bisarrt att ordföranden för en lobbyorganisation också är ordförande i riksdagens justitieutskott.

 Johannes Forssberg