Döva inte samvetet med skattepengar

Per Bolund, MP, vill Fairtrade-märka hela Sverige.
Foto: Cornelia Nordström
Trots att ekologisk mat kan vara sämre för miljön vill kommunerna köpa mer.
Foto: Erik Göthlin

Trots att ekologisk mat kan vara sämre för miljön vill kommunerna köpa mer. Politikerna måste basera sitt miljöengagemang på forskning.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Tidigare i somras släppte Livsmedelsverket en rapport om livsmedelproduktionens miljöpåverkan. Rapporten är en övergripande analys av nationella och internationella studier. Slutsatsen är att ekologiska val inte alltid är en välgärning för miljön. Ibland är det faktiskt tvärtom.

Ekologiska grönsaker är sämre än konventionella med hänsyn till klimat, övergödning, försurning och energianvändning. Eko-ägg är bättre om man bryr sig om övergödning men bidrar mer till försurningen. Sammanfattat går det inte att dra några enkla slutsatser.

Att ekologiskt överlag inte är överlägset konventionell odling är kanske en lättnad för alla konsumenter som har dåligt samvete för att de hellre väljer billigt storpack än dyrt och eko. Om landets politiker och ekolobbyister kommer att ta till sig forskningen är en annan femma.

Åttio procent av Sveriges kommuner har mål om ekologisk mat. Lokala politiker tävlar om att kamma hem miljöutnämningar. Staten subventionerar det ekologiska jordbruket med hundratals miljoner varje år. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, S, håller på att ta fram en nationell livsmedelsstrategi, bland annat med syfte att öka andelen ekologisk mat. Man har alltså redan på förhand bestämt att eko är det bästa. Ekologiskt har blivit ett prestigeprojekt.

Man kan undra om det inte är lobbying snarare än goda faktaunderlag som ligger bakom eko-entusiasmen. Många är de lobbyister som utnyttjar svenska politikers vilja att göra gott. 

En vanlig strategi från intresseorganisationers sida är att granska kommuner och landsting enligt egna kriterier. Sedan erbjuder de ett ”kunskapslyft” inom det specifika området. För att öka incitamenten instiftar lobbyisterna diverse priser som kommunerna slåss om. Vilken politiker vill hamna sist i Ekomatsligan? Bäst att köpa några kurser om klimatsmarta fikapauser!

Aktiebolaget Fairtrade Sverige, som ägs av LO och Svenska kyrkan, är antagligen det mest framgångsrika exemplet. Den ideella delen av Fairtrade får statsbidrag, som används för att påverka kommuner att köpa in rättvisemärkta produkter. Det har gått så långt att konsumentminister Per Bolund, MP, sagt att hela Sverige ska bli Fairtrademärkt, vad det nu innebär.

Visst är det rimligt att det offentliga agerar miljömedvetet. Men det vore bättre om, som två forskare skriver på DN Debatt (17/7), politikerna baserade sitt miljöengagemang på forskning. Att skattepengar går till statusprojekt som i värsta fall bidrar till en sämre miljö är helt orimligt.


Läs också: 

Storhetsvansinnet i MP bör stollemärkas 


Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.