Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Det yttersta sociala skyddsnätet brister

Yara - när skyddsnätet brister.

Nu måste socialtjänstens larm tas på allvar. Gränsen är inte bara nådd. Den är passerad.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Får socialtjänsten fungera hur illa som helst? Eller finns det något sorts kontrollsystem? Ja, självklart. Det handlar ju om välfärdslandet Sverige.

Socialtjänsterna ute i landets kommuner kan Lex Sarah-anmäla sig själva när de anser att missförhållanden uppstått i verksamheten. Men framför allt har vi IVO, Inspektionen för vård och omsorg. IVO inspekterar och kan vidta åtgärder om en socialtjänst inte sköter sig.

Men på torsdagen gjorde IVO tvärtom. Man ställde sig på kommunernas sida och larmade: Strömmen av ensamkommande - drygt 32 000 hittills i år - har gjort situationen i socialtjänsten akut ohållbar.

Enligt Birgitta Hagström på IVO kan inte myndigheten arbeta som vanligt längre: "Inget blir bättre av att vi stampar med foten, ställer krav, förelägger, hotar med vite. Det här är en politisk fråga."

IVO kommer att meddela regeringen "vilken dag som helst" om att kommunernas möjligheter är "definitivt uttömda", säger Hagström. Symptomatiskt nog har 30 kommuner lex Sarah-anmält sig för missförhållanden vad gäller vården av ensamkommande.

Krismyndigheten MSB larmar också: Situationen för socialtjänsten försämras snabbt på flera håll. Arbetsbelastningen beskrivs som "icke hanterbar".

Det är de mest utsatta som drabbas när det sociala skyddsnätet brister.

Socialtjänsterna hinner exempelvis inte kontrollera familjehem så noga längre. Det ledde till att en ensamkommande pojke i Vallentuna placerades hos en familj där pappan var dömd för sexualbrott.

 

Tidningen Dagens Samhälle skriver att SKL efterlyser sänkta krav på familjehemsutredningar. När tidningen frågar SKL om detta inte kan leda till att barn placeras i helt olämpliga hem blir svaret: "Absolut."

Nöden har ingen välfärdslag.

Antalet ensamkommande leder också till undanträngningseffekter.

Medborgare som behöver stöd och hjälp kommer i kläm. Bland dem finns förstås barn som far illa i sina hem.

Det har också blivit svårt att hitta HVB-hem till inrikes födda barn, bland annat för att många nyöppnade HVB-hem drivs av företag som inriktar sig på ensamkommande.

Regeringen - och oppositionen - måste verka för att inflödet av ensamkommande minskas drastiskt och snabbt. Dessutom måste åldersbestämning börja praktiseras ordentligt. I dag skickas alla asylsökande som säger sig vara under 18 ut i kommunerna.

Det leder enligt flera vittnesmål till att människor som är ända upp i 30-årsåldern hamnar på HVB-hem.

Åldersbedömningar borde göras direkt efter ankomst om det råder tvivel om en asylsökandes ålder.

Dessutom är det läge att överväga om barn över 16 år borde tas om hand av staten, för att avlasta kommunerna.

Regeringen måste se till att revorna i socialtjänsten kan repareras. Rädda socialtjänsten.

 

Följ Expressens Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!