Det går inte att vara halvt gravid, Ygeman

Energiminister Anders Ygeman (S) vill inte svara på vad Sverige tycker om huruvida kärnkraften ska klassas som hållbar inom EU.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
EU:s gemensamma forskningsråd har slagit fast att kärnkraften kan klassas som hållbar.
Foto: ADAM IHSE / TT / TT NYHETSBYRÅN

Sverige borde självfallet ha ställt sig bakom uppropet för att klassa kärnkraften som hållbar inom EU. Energiminister Anders Ygemans (S) förklaring till Sveriges vägran att skriva under är obegriplig.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Inom EU pågår en intensiv maktkamp om kärnkraftens framtid. I ena ringhörnan står kärnkraftsmotståndarna med Tyskland i spetsen. I den andra ringhörnan återfinns kärnkraftens förespråkare, som består av ett tiotal EU-länder anförda av Frankrike.

Vad saken gäller är om kärnkraften ska klassas som hållbar inom EU:s så kallade taxonomi, som syftar till att locka privata investerare att satsa på klimatomställningen. Om den får grönt ljus kommer det att innebära att det blir billigare att låna till kärnkraftsprojekt.

Inför det avgörande beslutet har EU-kommissionen låtit ta fram en expertrapport. Den blev klar i våras och kom fram till att det inte finns några vetenskapliga bevis för att kärnkraften är farlig för människor eller miljön. Det finns alltså inte några hinder för att klassa kärnkraften som hållbar.

Den slutsatsen vägrade dock Tyskland, Danmark, Österrike med flera att acceptera och skrev i somras ett brev där de krävde att kärnkraften skulle uteslutas från taxonomin. I måndags kontrade så Frankrike, Finland, Polen med flera med ett upprop till kärnkraftens försvar.

Så på vilken sida står kärnkraftslandet Sverige i denna viktiga strid? Svaret är att ingen vet – inte ens de rödgröna själva verkar det som. Regeringen har vägrat att skriva under båda breven, och vill inte uppge vad man tycker.

Det är en fullkomligt absurd hållning. Energiminister Anders Ygeman ger två förklaringar till varför Sverige inte skrev under uppropet om att klassa kärnkraften som ett hållbart alternativ: ”Vi fick väldigt kort tid på oss” och det fanns några formuleringar i brevet om att kärnkraften är säker och prissvärd som ”man kanske kan ha olika uppfattningar om”.

Det verkliga skälet till att Sverige inte lyckas formulera en åsikt är förstås att S och MP drar åt olika håll.

Man tar sig för pannan. För det första har Sverige haft hur lång betänketid på sig som helst att skaffa sig en uppfattning i sakfrågan, så att skylla på tidsbrist blir rent löjligt. För det andra hör det till kompromissens natur att det kan finnas enskilda formuleringar som man kan ha synpunkter på.

Men det kan ju inte hindra att Sverige tar ställning i denna viktiga framtidsfråga. Ygeman medger ju samtidigt att kärnkraften är nödvändig för att klara klimatomställningen i Europa (SR 13/10). Nå – då borde väl Sverige vara med och lobba för att det ska bli så?

Det verkliga skälet till att Sverige inte lyckas formulera en åsikt är förstås att S och MP drar åt olika håll. Det visar ännu en gång hur dysfunktionell denna regering är i för Sverige avgörande frågor.

De rödgröna har äventyrat energiförsörjningen, skapat osäkerhet kring hanteringen av kärnavfallet, segdragit tillstånd för nya gruvor och tvingats till akuta uttryckningar för att rädda Cementas produktion. 

Så slarvigt kan inte en industrination styras.