Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Det går inte att trolla bort skolsegregationen

Utbildningsminister Anna Ekström (S) tog emot en utredning om en mer likvärdig skola under måndagen.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN
I stället för att kompensera för familjebakgrunden går elever med högutbildade föräldrar går oftare i skolor med högre kvalitet och fler behöriga lärare.
Foto: Colourbox / WEEDEZIGN

Det mest effektiva sättet att minska klyftorna i den svenska skolan är att lyfta problemskolorna. Segregationen är en mycket svårare nöt att knäcka.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Visst låter det mesta bekant? Segregationen i skolan måste minska! Därför ska ett obligatoriskt skolval införas. Kötid ska inte längre ge förtur till platser vid attraktiva skolor. Staten ska öka sitt inflytande genom regional närvaro runtom i landet.

Jodå, den minnesgode kommer ihåg att dessa förslag var centrala inslag redan i skolkommissionen som presenterades i april 2017. Den leddes för övrigt av en viss Anna Ekström fram till dess att hon tog plats i regeringen. På måndagen tog samma Ekström emot en ny utredning om behovet av en mer likvärdig skola.

Vad säger då denna rundgång oss? Till att börja med visar det att svensk skola har stora och olösta problem med likvärdigheten. I stället för att kompensera för familjebakgrunden går elever med högutbildade föräldrar oftare i skolor med högre kvalitet och fler behöriga lärare. 

Det är inte bara vänstern som oroar sig över de växande skillnaderna mellan bra och dåliga skolor; även OECD har vid ett flertal tillfällen läxat upp Sverige. Den senaste Pisamätningen ger syn för sägen: svenska 15-åringar presterar allt bättre, men det gäller inte utlandsfödda elever som tvärtom har försämrat sina resultat.

Stötande att föräldrar kan reservera platser på skolor från BB

Att förslagen återkommer säger oss också något annat - nämligen att det finns ett kompakt motstånd mot att ändra i det fria skolvalet. När Gustav Fridolin (MP) senast föreslog att platserna på eftertraktade friskolor skulle lottas ut nådde kritiken snabbt stormstyrka.

Det mesta talar för att det kommer att bli lika svårt denna gång. I grunden är det stötande att föräldrar redan på BB kan reservera platser till skolor som finansieras över skattsedeln. Kösystemet diskriminerar dessutom barn som är födda sent på året liksom familjer som väljer att flytta till en ny ort.

Därtill är dagens ordning lönsam för friskoleföretagen som kan locka till sig ”rätt elevunderlag” och slipper stå med reservkapacitet för att säkra skolplats åt alla. När friskolesystemet infördes i början av 90-talet uppgick ersättningen därför till 85 procent av den kommunala skolpengen. Att utredningen föreslår en återgång till en lägre kompensationsgrad för friskolor är helt rätt tänkt.

Det är också klokt att ersätta kötid som enda urvalsprincip för friskolorna. Men de alternativ som utredningen föreslår att skolor ska kunna välja bland - exempelvis geografisk närhet - riskerar att driva på boendesegregationen i stället. 

Att skillnaderna växer mellan bra och dåliga skolor är inte konstigt

Problemet med skolsegregationen har ingen enkel lösning. Sverige har infört ett unikt marknadsanpassat skolsystem och samtidigt tagit emot mycket stora grupper av nyanlända med bristfällig utbildningsbakgrund som ofta har bosatt sig i utanförskapsområden. Att det skapar stora skillnader mellan bra och dåliga skolor säger sig självt.

De flesta barn i dessa områden kommer att fortsätta gå i den geografiskt närmaste skolan alldeles oavsett eventuella justeringar av det fria skolvalet. Därför måste fokus i första hand ligga på att lyfta kvaliteten i skolor med dåliga resultat. 

Nyckeln till framgång är en kombination av ordning och reda i klassrummet och en outtröttlig drillning i de grundläggande färdigheterna - läsa, räkna och skriva. 

Vi har inte råd att vänta på att drömmar om ett Sverige utan segregation ska infrias.