Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Det finns en ny sheriff på UD – tack och lov

Utrikesminister Ann Linde (S) presenterade sin förstautrikesdeklaration under onsdagen.
Foto: MAXIM SHIPENKOV / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN
Utrikesminister Ann Linde (S) i riksdagens talarstol.
Foto: ALI LORESTANI / TT / TT NYHETSBYRÅN
Utrikesdepartementet är beläget i Arvfurstens palats.
Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT / TT NYHETSBYRÅN

Ann Linde gör upp med företrädaren Margot Wallströms arv i sin första utrikesdeklaration. Det är mycket välkommet med en nyktrare, mer realistisk utrikespolitik.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Diplomati är till stora delar språklig symbolpolitik. Det gäller både när länder förhandlar om huruvida det ska stå ”ska” eller ”bör” i någon resolution, och när utrikesministern läser upp regeringens utrikesdeklaration inför riksdag och ambassadörer. Det är inte bara djävulen som sitter i detaljerna.

Därför såg det kanske inte ut som en revolution när utrikesminister Ann Linde (S) i oskuldsfullt vit kavaj på onsdagen tog plats i kammaren. Men Lindes tal markerade en mycket viktig omsvängning av den svenska utrikespolitiken: Pacifisterna har lämnat byggnaden. Realisterna har tagit plats, och de har blivit varma i kläderna.

Ny ambassadör ska bekämpa organiserad brottslighet

Skillnaderna märktes redan i inledningen. Likt tidigare slog utrikesministern fast att Sverige tror på diplomati, dialog och samarbete. Men skälen var tydliga: Diplomatin ska användas för att försvara ”våra intressen, värderingar och trygghet”. 

Det är utmärkt att Ann Linde strävar efter att bedriva en utrikespolitik som grundar sig i Sveriges nationella intressen, snarare än rödblossande idealism. 

Den destruktiva konventionen om kärnvapenförbud – en hjärtefråga för Margot Wallström – nämndes inte med ett ord. Istället fokuserade utrikesministern på arbetet med att se över ickespridningsavtalet NPT, som är det nedrustningsavtal som har fungerat bäst eftersom det är förankrat med länderna som omfattas.

De nya tongångarna märktes också i den nya satsning som Linde presenterade – en ny ambassadör med uppgift att samordna UD:s arbete mot gränsöverskridande organiserad brottslighet. Dessutom ska svenska ambassader på västra Balkan och i Sydkaukasien och Latinamerika få i uppdrag att bevaka frågan om brottslighet med koppling till Sverige. 

Expressens ledarsida har länge lyft frågorna kring hur brottssyndikat och stöldligor utnyttjar både asylrätten och den fria rörligheten för att ta sig till Sverige och begå brott här. Frågan måste lösas i samarbete med ursprungsländerna. Låt oss hoppas att den nya ambassadören gör skillnad.

Margot Wallström har lämnat byggnaden

Den viktigaste förändringen är att Ann Linde tydliggör att Hultqvistdoktrinen inte bara gäller på försvarsdepartementet. Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra – men främst genom det fördjupade försvarssamarbetet med Finland och USA. 

Där Margot Wallström sa att relationen till USA ”är av avgörande betydelse för Europa” talade Linde klarspråk: ”Vår nära relation till USA är central för Sveriges säkerhet och välstånd.”

Det är en välkommen tillnyktring i en värld som alltmer präglas av stormakternas geopolitiska kraftmätningar. För ett litet land, uppe i norra periferin, är det klokt att välja sina vänner med omsorg och sedan knyta täta band till dem. 

När Kina använder Sverige som labbråtta för påtryckningskampanjer och Ryssland gör sitt bästa för att splittra EU-ländernas enighet har vi inte råd att vackla. Utrikes- och säkerhetspolitiken måste gå i takt. 

Ann Lindes första utrikesdeklaration ger hopp om en fast och rationell utrikespolitik.