Det får inte löna sig att ljuga om sin ålder

Vem är vem? Enligt Göteborgspolisen har ensamkommande och papperslösa som begår brott lärt sig säga att de är under 15 år. Bild från Nordstan, Göteborg.
Foto: HENRIK JANSSON
BO, Fredrik Malmberg.

Är Barnombudsmannens fullständiga benämning Låtsas-Vara-Barnombudsmannen? Det kan man fråga sig efter BO:s senaste kritik mot medicinska åldersbedömningar av misstänkta brottslingar. 

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Barnombudsmannen är en myndighet, inrättad av regeringen Bildt på 90-talet, som bevakar barns intressen och lobbar gentemot regeringen. I uppdraget ingår inte att hantera målkonflikter. Man kan ena dagen propagera för en mer generös migrationspolitik, för barnen skull, och nästa dag kritisera Migrationsverket för långa handläggningstider. 

Men BO har knappast i uppdrag att vara helt verklighetsfrånvänd. Det är dock vad myndigheten har visat sig vara.

Regeringen vill som bekant ändra lagen så att det blir möjligt att medicinskt åldersbedöma brottsmisstänkta utan identitetspapper mot deras vilja - förutsatt att brottet kan ge fängelse. Detta för att gärningsmän inte ska kunna undkomma rättvisan genom att uppge fel ålder. 

Dagens ordning förskräcker. Efter den vedervärdiga gruppvåldtäkten på en kvinna vid Fåfängan i Stockholm, hösten 2015, friades en av de fyra gärningsmännen i hovrätten eftersom han kunde vara under 15 år. Han hade fem olika alias i Europa där han uppgavs vara allt ifrån 14 till 33 år. 

De övriga dömdes till några månaders sluten ungdomsvård eftersom rätten bara kunde gissa sig till deras ålder.  

Brottslingars knän är viktiga att skydda

Den här luckan i lagen vill regeringen alltså täppa till. Men det ogillar BO, som har läst FN:s barnkonvention och barnrättskommitté som vore de heliga skrifter:

"Vi utgår ifrån att det är en inskränkning i barns mänskliga rättigheter och att samtycke ska krävas", som BO:s Anna Karin Hildingson Boqvist uttryckte saken i Svenska Dagbladet. 

BO anser att "skälen för att inskränka skyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp inte är tillräckliga".

Att en våldtäktsman får sitt rättmätiga straff eller att ett brottsoffer får erfara att rättssystemet fungerar, är inte skäl nog för att man med tvång ska kunna undersöka den misstänktas visdomständer och knäleder, enligt BO. 

Barn blir offer för obehindrad kriminalitet

I Göteborgs-Postens reportage om brottsdrabbade Nordstan i Göteborg, i januari i år, berättar polis att ensamkommande och papperslösa som begår brott har lärt sig säga att de är under 15 år. När polis och åklagare inte kan fastställa deras ålder lämnas de över till socialtjänsten. Snart är de tillbaka på gatan igen. 

"Jag har haft personer framför mig som ser ut som 35 men säger att de är under 15. Och jag kan inte motbevisa det. Då måste vi släppa ut personen", säger Rikard Sörensen, gruppchef på citypolisen i Göteborg.

Denna laglöshet - där riktiga barn förstås kan räknas bland gärningsmännens offer - blundar Barnombudsmannen för.

BO:s linje ter sig fundamentalistisk. Här finns ingen känsla för proportioner och ingen vettig konsekvensanalys. 

Sverige behöver ingen verklighetsfrånvänd Låtsas-Vara-Barnombudsman.


Läs också:

Galenskapen om ålder måste få ett slut

Ålderstest är bra för barn 


Följ Expressen Ledare på Facebook för fler ledartexter och krönikor.