Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Det behövs en sheriff i nätläkarnas vilda västern

Bör nätläkare verkligen få sjukskriva? Eller skriva ut antibiotika? Politiker måste reda upp i den digitala röran.
Kurt Russell som Wyatt Earp, sheriff i Tombstone, Arizona, och Val Kilmer som han vän, den lungsiktige revolvermannen och tandläkaren Doc Halliday. Filmen heter Tombstone. Foto: / OKÄND
Foto: / FILMBOLAG

Bör nätläkare verkligen få sjukskriva? Eller skriva ut antibiotika? Politiker måste reda upp i den digitala röran.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Sedan årsskiftet har nätläkarföretaget Doktor.se tagit över en fysisk vårdcentral i sörmländska Vingåker. Sörmland har avgiftsfri primärvård och, som lagen ser ut i dag, kan alla i Sverige ringa Doktor.se gratis. Notan för "besöket" skickas - via byråkratiska omvägar - till patientens hemlandsting. 

Det är förvisso ett signum för god sjukvård att resurserna finns där när vi verkligen behöver dem. Men ögonblicklig tillgänglighet, som varken kräver ansträngning eller kostar något för patienten, är som gjort för överutnyttjande. Och den digitala kundkretsen består i hög grad av människor som är relativt unga och normalfriska. 

E-hälsans krafter måste tämjas så att de kan bli en tillgång inom sjukvården. Vård via mobilen får inte bli en gökunge som tränger undan angelägen sjukvård.

Rikslik patientavgift för digitala vårdkontakter

En arbetsgrupp inom SKL, Sveriges kommuner och landsting, har arbetat med frågan sedan i maj förra året. I gruppens rapport är förslagen många och komplicerade - vilket sammantaget ger en insyn i hur komplext och svårstyrt sjukvårdssystemet är. Förslagen säger också en del om den byråkratisk röra som kan uppstå när landsting med olika faktureringssystem, redovisningsrutiner och momshantering fakturera vandra.   

Arbetsgruppen föreslår bland annat en landstingsgemensam patientavgift för digitala vårdkontakter, vilket låter ganska självklart. Över huvudtaget måste landsting och regioner anpassa sitt samarbete när patienterna blir rörliga.

I rapporten finns andra viktiga förslag, som att medicinska riktlinjer bör införas för digitala vårdgivare. För vilka symptom och sjukdomstillstånd, vilken sorts vård, lämpar sig att ge via nätet? 

Riskabel förskrivning av antibiotika över nätet

Bör nätläkare få sjukskriva människor som de aldrig har träffat, till exempel? Tja, om man kan visa upp världens mest influensamosiga nuna i mobilen kanske det är vettigare att man sjukskrivs den vägen än går till en vårdcentral och hostar ner sina medmänniskor. Mer otydliga tillstånd ter sig däremot olämpliga att sjukskriva för via telefon, i en tid då ohälsotalen är höga och måste ner, inte upp.

En annan fråga är om nätläkare bör få skriva ut antibiotika och i så fall när. I maj i fjol undersökte smittskyddsläkaren i Jönköpings hur nätläkarna hos Kry och Min doktor hanterade fall med halsfluss och lunginflammation. Nätläkarna hade "i en klar majoritet av fallen ställt diagnoser på felaktiga grunder. Och i många sådana felaktiga fall hade patienterna fått antibiotika", skrev Läkartidningen.

Med tanke på det livsfarliga resistenshotet och den ständiga kamp som pågår mot överförskrivning inom den fysiska sjukvården är det helt oacceptabelt. Strama, ett nätverk mot spridning av resistenta bakterier, har utfärdat rekommendationer för nätsjukvård, men dessa har inte förankrats av landstingen.

Det behövs fler studier av vad nätläkarna gör, hur bra de gör det och hur de påverkar sjukvårdssystemet. Men ansvariga politiker måste redan nu se till att få någon liten ordning på torpet. Sheriffen måste komma.

 

Läs också:

En miljard dollar för ny antibiotika? Lysande!

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!