Det är inte välfärd när vårdkrisen hotar barnliv

Brist på vårdplatser runtom i Sverige leder till vårdskador och uppskjutna operationer, även för sjuka barn.
Nya Karolinska i Stockholms landsting.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT

Vågar du bli sjuk i sommar? Inte ens barnen skonas från den kroniska svenska vårdkrisen. 

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Snön gjorde ett hastigt återbesök i huvudstaden på måndagsmorgonen - det är en bra bit kvar till semestrarna. Men den svenska vårdkrisen har slutat att ta vinteruppehåll. Den har blivit kronisk.

Bristen på vårdplatser är så akut på många håll att patienter riskerar att dö, enligt en genomgång av SVT. En av 20 inlagda patienter vårdas på ett sätt som sätter patientsäkerheten ur spel.

Det har blivit vanligare med "utlokaliseringar", det vill säga att patienter läggs på fel avdelningar. Ta följande, otroliga men tydliga exempel: en äldre man med svåra hjärtproblem måste läggas in på en BB-avdelning. Gynekologer är förstås inte experter på hjärtproblem. Eller på åldringar. Eller på män. 

Vården blir kort sagt inte optimal.

Utlokaliseringar ökar risken för vårdskador. Enskilda drabbas och vårdskadan kräver ännu mer sjukvård. I värsta fall dör människor helt i onödan. 

Inte ens barn fredas från krisen. På Nya Karolinska i Stockholm är en tredjedel av vårdplatserna stängda och var tionde inplanerad barnoperation har ställts in i år. Barnläkarna kallar situationen för ett "haveri". En av dem, Ulrika Bäckman, säger till SVT att i värsta fall kan krisen "att barn vi skulle kunna rädda inte klarar sig".

Det akuta problemet är sjuksköterskebristen, som tvingar sjukhus att dra ner på vårdplatser. Ett av skälen till detta är politiska misslyckanden. 

I Dagens Medicin skriver 32 specialistläkare att "vårdkrisen till stor del är en onödig artefakt". Det har aldrig satsats så mycket pengar på sjukvården, skriver de. Den borde kunna fungera utmärkt - och det skulle den göra om inte politiker styrde åt fanders och kom med ständiga "satsningar". 

Dessa satsningar bygger aldrig på någon välgrundad insikt i vad sjukvården behöver, enligt de 32, utan på "ideologi och förhoppningar", kortsiktighet och valstrategier. 

Läkarna har fog för sin kritik och Stockholm är ett lysande exempel på hur fel politiker kan "satsa". 

Alliansens vilda satsning på vårdval har blivit hiskeligt dyr. Medan kostnadsökningen för övrig sjukvård tuffade på med 4,1 procent mellan år 2012 och 2014, gick notan för vårdval hudvård upp med 104 procent och kostnaden för fysioterapi med 1 200 procent.

Socialdemokraterna vill dra ner på vårdvalen, men i gengäld vill man att patienter ska "kallas till regelbundna hälsosamtal på vårdcentralen". Fullt friska människor skulle alltså använda de vårdresurser - inklusive personal - som knappt räcker till stadens sjukaste.

När politiker hellre satsar resurser på Vårdval Skoskav och friskissamtal än på de sjukaste är något i sanning sjukt. 

Den kroniska vårdkrisen tär på medborgarnas tilltro, både till sjukvården och till politiken. Frågan är om Sverige kan kallas för välfärdsland om barn dör i onödan, i brist på vårdplatser. 

Läs också:

Jag flyttar inte hem till vårdkrisens Sverige 

Skyll inte vårdkrisen på Stockholm, Wikström