Det är inget fel på singelmorsor, KD

EGEN VÄRLD. Problemet är att KD:s inställning bygger på en önskedröm om ett samhälle där varje familj har en far som ror och en mor som är rar. Här ses partiledaren Göran Hägglund, Maria Larsson och Mats Odell, före detta ledare för KD:s riksdagsgrupp. Foto: olle sporrong
Foto: Olle Sporrong

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

I Sverige har både lesbiska och heterosexuella kvinnor rätt att låta sig insemineras för att bli gravida. Men bara om de lever i par. Vården är i lag förbjuden att hjälpa ensamstående att skaffa barn på egen hand. Därför vallfärdar svenska singelkvinnor i stället till Danmark, där de har lika stor rätt som sina stadgade systrar att insemineras. En överväldigande riksdagsmajoritet har länge velat införa den möjligheten i Sverige, för de kvinnor som inte kan eller vill skaffa barn den vanliga vägen.

Men år efter år har ärendet röstats ner i riksdagen, av borgerliga ledamöter som vikt sig för Kristdemokraternas motstånd.

Och år efter år har avslaget serverats med samma motivering, påpekar Riksdag & Departement, nämligen att "regeringen för närvarande aktivt analyserar frågan utifrån ett barnperspektiv".

Nu har de borgerliga äntligen fått nog av detta "aktiva" KD-analyserande i långbänksform.

I går meddelade de övriga allianspartiernas företrädare i socialutskottet att de ska gå vidare utan att bry sig om vad Göran Hägglund tycker.

För den sakens skull är frågan inte avgjord. Det har ju hänt förr att riksdagen har tillkännagivit åsikter som regeringen inte brytt sig om. Men det vore oacceptabelt om man i Rosenbad lät Kristdemokraterna fortsätta att förhala i det här läget. De har inga hållbara argument.

Tanken om ett barns "rätt" till en pappa låter kanske sympatisk men någon sådan finns inte i verkligheten.

Det finns gott om barn som växer upp helt utan fäder. Vill KD kompensera dem med en ställföreträdande farsa? Eller inser kanske till och med Göran Hägglund innerst inne att en förälders innerliga kärlek kan räcka nog så långt för ett barns känslomässiga välbefinnande?

Även om en "rätt" till två föräldrar aldrig kommer att kunna uppnås är det önskvärt att barn, om det är möjligt, ska kunna ta reda på sitt biologiska ursprung. I Sverige kan barnen till spermadonatorer göra det i vuxen ålder, och den regeln bör vi hålla fast vid.

De danska donatorerna får däremot lov att förbli helt anonyma.

Om Kristdemokraterna hade en intellektuellt sammanhängande hållning i frågan skulle de därför tycka det var bättre att svenska singelkvinnor inseminerades här, enligt "hårdare regler". Problemet är att de inte utgår från hur verkligheten ser ut.

Deras inställning bygger på en önskedröm om ett samhälle där varje familj har en far som ror och en mor som är rar. När den normen definierar lagstiftningen riktas ett politiskt pekfinger mot dem som faller utanför.

Lagen som säger att ensamstående mammor inte är lämpliga att själva skaffa barn är ett hån mot alla dem som utmärkt väl klarar sitt föräldraskap på egen hand.

Det är hög tid att regeringen trotsar Göran Hägglund och sätter stopp för diskrimineringen.