Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Det är absurt att staten sätter stopp för p-avgifter

I ett nytt domslut river Transportstyrelsen upp Stockholms stads beslut att införa p-avgifter i ett bostadsområde. Foto: TOMAS NYBERG
För att Sverige ska nå klimatmålen för transportsektorn räcker det inte med elbilar och biodrivmedel, enligt Trafikverket måste även bilåkandet minska. Foto: PER WISSING / PER WISSING GT/EXPRESSEN

Medan klimatförändringarna blir allt mer allvarliga tvingar staten kommunerna att upplåta parkeringsplatser gratis.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

År 1957 körde svenska bilister på vänster sida, Volvo hade nyligen lanserat sin Amazon och den som ville ha säkerhetsbälte fick i regel montera det själv.

Antalet personbilar hade ökat kraftigt i landet sedan början av decenniet, men fortfarande fanns blott 100 bilar per tusen invånare, jämfört med det femdubbla i dag.

Någon större debatt om bilismens baksidor fanns inte ännu - tvärtom. För att kunna ge ännu mer plats åt bilarna beslöt Stockholms stadsfullmäktige samma år att lägga ned spårvagnstrafiken i innerstaden.

Samtidigt klubbade riksdagen en lag som visserligen lät kommunerna ta ut parkeringsavgifter - men bara där det behövs för att “ordna trafiken”.

Parkeringsavgifter i Bromma

Drygt 60 år senare hurrade bilister i Bromma i västra Stockholm över den gamla lagen. 

Med hänvisning till den rev Transportstyrelsen nämligen strax före jul upp kommunens beslut att införa parkeringsavgifter i området. Nu har trafikkontoret tvingats tejpa över p-avgiftsskyltarna på 289 gator.

Stockholms stad har de senaste åren beslutat att införa avgifter i flera stadsdelar där parkering tidigare har varit gratis. Syftet har bland annat varit att främja resande med gång, cykel och kollektivtrafik. Det är smart politik, forskning har visat att det räcker med relativt låga avgifter för att förändra resandet rejält.

Men efter att en av de boende överklagat upphäver Transportstyrelsen alltså beslutet om p-avgifter i just Bromma. 

Myndighetens främsta invändning är att Stockholms stad inte utrett och motiverat beslutet tillräckligt. Sista ordet i frågan är därmed inte sagt. Vissa Brommabor lär ändå få betala p-avgifter i framtiden ändå när Trafikkontoret har hunnit skriva mer utförliga beslut.

Men det tycks stå helt klart att det inte går att införa p-avgifter av miljöskäl. Det ligger också i linje med tidigare domslut. År 2014 rev Högsta förvaltningsdomstolen upp region Gotlands beslut att undanta miljöbilar från p-avgifter.

Ändra kommunala avgiftslagen

Rent principiellt är lagstiftningen märklig. Varför ska just bilister gratis få förvara sin egendom på allmän mark? Det är lika konstigt som att staten skulle säga åt kommunerna att de inte får ta ut avgifter för tomträtter av fastighetsägare utom i speciella fall. 

Det är också en politik som förstärker ojämlikheten - tillgången till bil i hushållet stiger i regel med inkomsten.

I ljuset av de växande klimatförändringarna ter sig dagens ordning helt absurd. För att Sverige ska nå klimatmålen för transportsektorn räcker det inte med elbilar och biodrivmedel, enligt Trafikverket måste även bilåkandet minska. I det läget tvingar staten kommunerna att låta bilister parkera gratis.

Nästa regering bör skyndsamt se till att ändra lagen.

 

Läs också:

Gråt inga tårar för parkeringsavgifter

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!