Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Den mörka sidan av
bilar som kör på diesel

bilköer
Foto: Annika Af Klercker

Det är midsommar och hela Sverige kastar sig in i bilen och skyndar ut mot sommarstugan, släkten och vännerna.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

 Ytligt sett kan midsommartrafiken anno 2012 verka grönare än tidigare års. Bilarna släpper nämligen ut mindre koldioxid.

Mellan 2010 och 2011 minskade utsläppen från nysålda bilar med 5.9 procent och trenden håller i sig. Men bilden av den nya, grönare svenska bilparken har tyvärr en smutsig baksida. Svenskarnas bränslesnåla bilar drivs till största delen av diesel.

Dieselbilarna utgör 57 procent av de nya bilar som hittills har sålts i år. Många av dem har så pass låga koldioxidutsläpp att de är miljöklassade och skattebefriade. Men samtidigt spottar de ur sig höga halter kväveoxider som skadar de sjöar och skogar vi så gärna söker oss till i midsommartider. Även nya dieslar släpper i allmänhet ut flera hundra procent mer kväveoxid än motsvarande bensinmotorer.

Dieselmotorer sprider dessutom giftiga partiklar i en helt annan utsträckning. Enligt en färsk doktorsavhandling från Umeå universitet är partiklarna så små att dieselbilarnas filter inte rår på dem. De tar sig hela vägen in i våra lungor och sedan ut i blodkärlen. Dieselpartiklarnas hälsoeffekter är väl dokumenterade. Det är därför Världshälsoorganisationen nyligen klassade bränslet som cancerframkallande. Beslutet grundades visserligen på utsläppen från de dieselmotorer som används globalt, inte bara de nyare varianterna som dominerar i Sverige. Men även om moderna partikelfilter har en renande effekt stoppar de som sagt inte de minsta partiklarna.

Samtidigt som dieselbilarna har blivit dominerande har luftkvaliteten i svenska stadskärnor blivit påtagligt sämre. Mycket talar för att det finns ett samband däremellan.

Koldioxidutsläppen håller på att rubba atmosfären och måste givetvis bekämpas. Men miljöfrågan är också större än så. Att naturen försuras och övergöds och människor utsätts för cancerframkallande partiklar är också miljöproblem.

Miljöbilsdefinitionen måste vara bredare och även omfatta utsläpp av kväveoxider och partiklar. Regeringens förslag till nya miljöbilsregler för 2013 innebär tyvärr att koldioxidutsläppen kvarstår som i princip den enda parametern. Det bäddar för en fortsatt dieseltrend, till skada för natur och hälsa.

En bil som spottar ur sig höga halter kväveoxider och nanopartiklar borde aldrig kunna miljöklassas, hur lite koldioxid den än släpper ut. Och för att göra dieseln mindre attraktiv borde skatten på drivmedlet höjas rejält.

Dagens förmånliga villkor för dieselbilar kommer knappast att skynda på utvecklingen av de utsläppsfria fordon som bilismens framtid hänger på.