Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Dementa måste
kunna låsas in

Dags att göra upp. Sveriges nya äldreminister, Åsa Regnér (S), borde se som sin uppgift att göra upp med den förmenta omsorgen inom svensk demensvård.
Foto: Sofia Sabel

Valfrihet, självbestämmande, integritet – det är honnörsord i Sverige. Men det finns vuxna människor som inte kan använda sitt självbestämmande, exempelvis för att deras fattningsförmågor har förstörts av sjukdom. Ibland kan tvångsåtgärder vara nödvändiga för att de inte ska skada sig själva eller andra.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

En sådan grupp – en snabbt växande grupp – är demenssjuka. De blir ofta gradvis sämre och det kan behövas ett tränat öga, eller en nära anhörig, för att inse att faster Olga, som sitter där och dricker sitt kaffe och fäller artiga kommentarer om vädret, plötsligt kan lämna sitt hem mitt i kalla natten, oklädd och omedveten om vart hon är på väg.

Men även om läkare och anhöriga är överens om att Olga behöver det skydd som ett särskilt boende erbjuder står de maktlösa om Olga vägrar. De tvångsåtgärder som kan vidtas mot missbrukare, minderåriga och psykiskt sjuka omfattar inte demenssjuka.

Det är inte särskilt konstigt. Demens som folksjukdom är en ganska ny företeelse och okunnigheten bland beslutsfattare är stor. Äldreomsorgen bygger på idealet att de äldres integritet och vilja ska respekteras fullt ut. Numera kallas de äldre inte för patienter utan "kunder", "boende" eller dylikt, för att signalera att det är de som bestämmer.

Men det är inte humant att låta en person, som saknar självinsikt och förmåga att förutse konsekvenser av sitt handlande, bestämma allt själv. Det kan vara både inhumant och livsfarligt.

Självklart ska tvångsåtgärder inte kunna vidtas lättvindigt. En idé vore att ta rygg på lagen om psykiatrisk tvångsvård. Det föreslår två KDU-politiker, Hugo Fievet och AT-läkaren Benjamin Kalischer Wellander i Svenska Dagbladet. Det skulle innebära att patienten måste vara utredd och bedömd av psykogeriatrisk kompetens. Vårdintyg måste skrivas av legitimerad läkare och godkännas av specialistläkare.

Även om det är den sjukas välmående som står i centrum kan detta också ses som en kvinnofråga. En stor andel av de demenssjuka är kvinnor och det faller ofta på döttrars och svärdöttrars lott att ta hand om dementa släktingar. Det är de som slits ner av stress och oro över att något ska hända, det är de som brottas med det dåliga samvetet över att inte kunna göra mer.

Även på äldreboenden måste behovet av tvångsåtgärder tillgodoses på ett rimligt sätt. I dag är det exempelvis olagligt att låsa demensavdelningar så att de äldre inte kan ta sig ut. Ändå görs det förstås både nu och då, eftersom personalen inte kan övervaka alla demenssjuka varje ögonblick. Det är en galen ordning att personal, av omsorg om förvirrade äldre, tvingas vidta åtgärder som skulle straffas med vite om Inspektionen för vård och omsorg fick nys om saken.

Sveriges nya äldreminister, Åsa Regnér (S), borde se som sin uppgift att göra upp med den förmenta omsorgen inom svensk demensvård. Låt förnuftet råda.


Läs också:

Demens kan ge oss baksmälla


Ett övergrepp att barn inte får lämna dagis ensamma?


Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.