Dags att pensionera tv-licensen

Foto: Jupiter Images

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

I vintras började Radiotjänst ta ut tv-avgift för datorer och smarta mobiltelefoner. För detta har pejlarna i Kiruna fått hård och missriktad kritik. De har i själva verket bara följt lagen.

Den stadgar, efter en ändring 2007, att innehavare av en "tv-mottagare" som kan ta emot sändningar är skyldiga att betala avgift, även om apparaten också kan användas för andra ändamål. När lagen skrevs omfattades inte datorer och mobiltelefoner eftersom SVT då inte kunde genomföra sändningar i lagens mening på nätet. Men så i februari i år började SVT sända alla sina kanaler direkt på nätet och därmed blev i princip alla apparater med internet tv-mottagare.


Av förarbetena framgår tydligt att lagstiftaren räknade med att den dagen skulle komma. Själva syftet med att ge "tv-mottagare" en så bred och luddig definition var att nya former av tv-konsumtion automatiskt skulle omfattas av lagen, utan krav på ständiga ändringar.

Det var därför inte förvånande att Radiotjänst fick rätt när förvaltningsrätten i Luleå i går meddelade de första domarna i ärendet, som gällde datorer.

Lagstiftningen är logisk utifrån målet att till varje pris bevara licenssystemet. En ren tv-apparatsavgift skulle lätt kunna undvikas genom datortittande. Men tv-avgiften är i grunden obsolet och blir alltmer absurd i takt med den tekniska utvecklingen.


Den var visserligen tvivelaktig även när bara tv-apparater omfattades, eftersom alla tv-tittare inte längre behöver kolla på SVT. Men som traditionell tv-kanal är public servicebolaget den största aktören, och de som nitiskt undvikit dess sändningar torde ändå vara få.

Innehållet SVT tillför internet motsvarar däremot en fis i rymden och att surfare ska betala särskilt för just detta framstår som oerhört långsökt. De som skaffar en surfplatta för att kunna streama "Go' kväll" lär vara ytterst få. När SVT ska ha betalt för datorer och mobiler har begreppet avgift förlorat all betydelse.

Det handlar inte om en kostnad man betalar i utbyte mot en efterfrågad tjänst, utan om en godtycklig skatt på möjligheten till internetuppkoppling. Eftersom de som varken har dator eller smart mobil utgör ett döende släkte kommer i princip alla omfattas av "avgiften", oavsett deras intresse för public service. Finansieringen av public service borde anpassas till verkligheten i stället för tvärtom. SVT borde finansieras, öppet och ärligt, med vanlig skatt genom kulturbudgeten i stället för med tvångsavgift på viss teknik.


Så sent som i förra veckan meddelade dock regeringen, rimligen väl medveten om dator- och mobilavgiften, att licenssystemet ska vara kvar till åtminstone år 2020. Det är mot Rosenbad ilskan bör riktas.