Centern sätter företagen framför demenssjukas väl

Demenssjuka kan inte larma om hemtjänsten fallerar. Men Centern vill inte att det ska krävas tillstånd för att öppna privat hemtjänst. (Vä, frisk hjärna. Hö, alzheimersjuk.)
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Annie Lööf lovar trygghet "i varje by" i Sverige. Men trygghet för gamla och demenssjukas i hemmet är det visst inte så noga med. 

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Det är inte bara migrationspolitiken som skiljer Centern och Moderaterna åt. Partierna har också olika syn på hur mycket vilda västern som kan tolereras inom välfärden. Moderaterna är beredda att stödja regeringens förslag om hårdare regler för hemtjänsten - Centerpartiet säger nej. 

I dag kan vilken filur som helst starta hemtjänstföretag. Det krävs inget tillstånd, det är bara att öppna butik på hemtjänstmarknaden. Så lösa boliner tillåts inte för den som vill driva stödboende, äldreboende eller boende för funktionshindrade. Då ska man ha tillstånd och uppfylla krav på god kvalitet och säkerhet: det ska göras en personlig lämplighetsprövning, säkerställas att den som leder arbetet har lämplig utbildning och erfarenhet, och så vidare. 

Det låter som självklarheter. Samhället har inget att vinna på att låta oseriösa och amatörer sköta välfärden. Däremot har särskilt utsatta grupper oerhört mycket att förlora om de hamnar i olämpliga händer.  

Centern hjärtar företagarna

Nu vill regeringen strama upp hemtjänstsektorn genom att göra även den tillståndspliktig. Moderaterna gör som sagt tummen upp, med den enkla motiveringen att "vem som helst ska inte kunna bedriva skattefinansierad välfärd". 

Men Centern säger alltså nej. Partiet pekar på att kommunal hemtjänst inte behöver söka tillstånd och då blir det här kravet orättvist mot det privata näringslivet. "Det går emot varje princip om lika villkor", säger partiets ekonomisk-politiska talesperson, Emil Källström, till SvD Näringsliv.

Centerns blinda kärlek till näringslivet är århundradets kärlekssaga, men partiet kanske ändå borde skänka en förströdd tanke åt de enskilda människor som är beroende av hemtjänsten. En del av dem är förvisso pigga i knoppen och har full koll, men många är svaga eller demenssjuka. 

Skydd mot organiserad brottslighet

Dessa "brukare" är helt utlämnade åt hemtjänstpersonal, som kan sköta allt från post- och bankärenden till den sjukas mat och personliga hygien. Det handlar om det mest privata och känsliga.  

En demenssjuk kan inte larma om något är på tok och hon kan inte "välja om". Det är samhällets förbaskade plikt att skydda hennes intressen så gott det går.

En kontroll av dem som vill starta hemtjänstbolag skulle dessutom minska risken för välfärdsbrottslighet. Hemtjänsthärvan i Södertälje visar hur exempelvis falsk tidrapportering kan kosta en kommun miljontals kronor. 

Det argumentet biter nog inte på Centern; som näringsminister lättade Annie Lööf på kraven för företag på ett sätt som har underlättat tillvaron påtaligt för den organiserade brottsligheten.

Tillståndsplikt är inget mirakelmedel mot vanvård, särskilt inte i en tid av arbetskraftsbrist, stor personalomsättning och pressade budgetar. Men det allmänna - lett av politiker - måste ändå skydda de mest utsatta så långt det är möjligt. 


Läs också:

Annie Lööf saknar all trovärdighet mot buset 


Fotnot:

I tv-spelaren ovan syns senaste avsnittet av Ledarsnack. Denna gång talar Zeliha Dagli och Linda Nordlund om kvinnors villkor i utanförskapsområden.