Brå borde kartlägga härkomst för alla brott

I måndags spreds nyheten att Moderaterna vill kartlägga sexualbrottslingars härkomst. Men varför just sexualbrott, kunde man fråga sig.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN
Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL
Foto: / OKÄND

I ett snabbväxande invandrarland som Sverige borde det vara självklart att studera härkomst och brottslighet.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

I måndags spreds nyheten att Moderaterna vill kartlägga sexualbrottslingars härkomst. Det framstod som en märklig idé: Varför just sexualbrott? 

Visserligen har #metoo-kampanjen visat med all tydlighet att bleka svenskar kan begå vedervärdiga övergrepp, men föreställningen att sexbrott är ett utländskt fenomen går djupt i främlingsfientliga kretsar. 

Här kunde de få vatten på sin kvarn.

Genom att begränsa kravet på kartläggningen av brottslingars härkomst till just sexualbrott gav Moderaterna mest intryck av att vilja hamra in en specifik politisk poäng.

Fakta om brottslighet kan förebygga

I grundfrågan har Moderaterna emellertid rätt. Forskning är till hjälp i samhällets förebyggande arbete mot brottslighet. Brå, som forskar just om brott, heter Brottsförebyggande rådet av en anledning.

Ju mer beslutsfattare vet, desto bättre kan de utforma och rikta konstruktiva åtgärder. I ett Sverige med en unikt snabb och stor invandring, och med en ökande uppkomst av områden där kriminella hotar att ta över makten, borde härkomst vara en självklar parameter i brottsforskning om alla typer av brott.

Norge och Danmark har officiell, uppdaterad statistik. Regeringens motvilja mot att följa efter är mycket svensk och påminner om den segdragna oviljan att erkänna exempelvis hedersbrott. 

När det inte gick att blunda längre, blev det snart uppenbart hur mycket tid som förspillts - och hur många brottsoffer som svikits. 

Kanske är det så att regeringen Löfven inte vill veta onödigt mycket om läget i utsatta områden? Det kan ju bli svårare att avfyra enkla slagord i stil med "Nu vänder vi utvecklingen!" om fakta och trender friläggs.

Ducka inte för fakta, använd dem

En kartläggning skulle med stor sannolikhet visa att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken - så brukar det se ut. Men den skulle samtidigt klargöra att den stora majoriteten inte begår brott. Och, tveklöst, att brottsoffren också i hög grad har invandrarbakgrund.  

Naturligtvis måste en rad andra riskfaktorer vägas in, som fattigdom, låg utbildning och psykisk ohälsa. Vad gäller unga brottslingar kan man fråga sig hur akut trångboddhet, syskonskarans storlek och skolmiljö påverkar risken för brottslighet.

Det är sant att dystra fakta kan underblåsa myter om etniska grupper - men också slå hål på dem. När Donald Trump under sin presidentvalskampanj påstod att 80 procent av vita amerikanska mordoffer mördas av svarta, kunde sajten politifact.com snabbt visa att det var en enorm lögn. Den korrekta siffran var 15 procent, det hade FBI färska siffror på. 

Det struntar Trump i, förstås. Men fakta är det rationella statsstyrets vän. Och otryggheten växer på många håll i landet. 

Om Sveriges regering ställde sig bakom en kartläggning av all brottslighet skulle den signalera att den vill se, och tror sig kunna lösa, samtidens komplexa utmaningar.


Läs också:

Räds inte fakta om invandring och brottslighet