Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Boministern kan inte fortsätta ducka i krisen

SÄTT DIG I FÖRARSÄTET. Bostadsminister Mehmet Kaplan är jättenöjd med regeringens bostadspolitik. Det har han ingen anledning att vara.
Foto: Sven Lindwall

Den akuta bostadsbristen kräver politiskt ledarskap. Tyvärr visar Mehmet Kaplan, MP, inte något sådant.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Barnfamiljer som tvingas flytta runt som inneboende i åratal, elever som inte får ro att göra läxorna och socialtjänster som blundar för att försörjningsstödet går till ockerhyror. Den bild Boverket gav i veckan av nyanländas bostadssituation är nattsvart.

Därför är det knappast förvånande att verkets förslag för hur problemen kan lindras är radikala. Boverket föreslår bland annat införandet av "social housing" i Sverige, alltså specialbostäder för svaga grupper som har svårt att komma in på den vanliga bostadsmarknaden. Vidare vill man hindra asylsökande från att bosätta sig i vissa, hårt belastade områden och skapa en statlig delegation med rätt att "finansiera" och "initiera" byggprojekt.


Boverket påminner i rapporten också om de kontroversiella förslag man lämnade i redan våras, bland annat att låta nyanlända gå före i bostadskön och tvinga privata hyresvärdar att lämna lägenheter till bostadsförmedlingar.

Sammantaget är det en mycket radikal omläggning av den svenska bostadspolitiken som statens egen expertmyndighet förordar. Social housing vore ett brott mot den generella bostadspolitik som det rått blocköverskridande enighet om i Sverige sedan 40-talet.

Att hindra flyktingar från att bosätta sig var de vill har tidigare beskrivits som en inskränkning av den personliga friheten. En statlig delegation med makt att både bygga och betala för nya bostäder vore ett grundskott mot det kommunala självbestämmandet.

Det är kontroversiella förslag som fordrar rejäl debatt. Denna ledarsida tror exempelvis att det är nödvändigt att införa någon form av "social housing", även om risken för inlåsningseffekter är en uppenbar nackdel. I ljuset av bostadsbristen kan det också vara nödvändigt att inskränka det kommunala planmonopolet.

Tyvärr verkar regeringen helt ointresserad av att delta i en sådan debatt. Bostadsminister Mehmet Kaplan reagerade på Boverkets radikala reformagenda genom att klappa sig själv på axeln:

"Vi investerar 5,5 miljarder för att bygga nytt och det är precis vad som efterfrågas i Boverkets analys", löd hans självgoda uttalande till TT.


Verkligheten har dock redan underkänt Kaplans politik. Byggföretag larmar om att hyrestaken som krävs för subventionerna gör det omöjligt att använda dem i Stockholm, där behovet av bostäder är som störst. Och subventionerna är dessutom riktade till små lägenheter, trots att kommunerna i Boverkets rapport främst efterlyser fler större lägenheter.

Men det allvarliga är egentligen inte skönmålandet av den egna politiken - utan att Kaplan överhuvudtaget inte kommenterar Boverkets förslag. När bostadsbristen växer dramatiskt dag för dag duger det inte att bostadsministern duckar för de svåra frågorna.

Den akuta bostadsbristen skriker efter politiskt ledarskap. Det är ytterst sorgligt att vi då har en regering som blundar med öronen.


Läs också:

Lort-Sverige har kommit tillbaka


Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.