Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Bluffvården måste bort

Vidarkliniken i Järna.
Foto: Camilla Cherry

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Mässlingen sprider sig i Järna utanför Stockholm. Det är en sjukdom som länge varit ett mycket litet bekymmer i Sverige, eftersom den sedan 30 år ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Men epidemier bryter regelbundet ut nere på kontinenten och det finns fläckar på den svenska kartan där smittan lätt kan få fäste. Järna är en sådan.

Det är där de svenska antroposoferna har sitt centrum. De navigerar efter kunskaper som österrikaren Rudolf Steiner förvärvade genom "andlig klarsyn" för 100 år sedan. Steiner var motståndare till vaccin och den inställningen lever kvar hos många antroposofiska läkare och entusiaster. Därför är andelen vaccinerade barn avsevärt lägre i Järna än i riket i övrigt.

Enligt traditionell antroposofisk syn är sjukdomar som mässling andligt stärkande för barn. Föga förvånande har antroposofernas vårdcentral, Vidarkliniken, skrivit på sin hemsida att man inte säkert kan säga att det finns några fördelar med vaccin. Man förespråkade också att barnens utslag skulle borstas så att de sprids över hela kroppen. Dessa skrivningar försvann snabbt efter att Dagens Medicin avslöjade dem i somras, men det finns väl ingen anledning att tro att kliniken för den sakens skull har ändrat sin inställning.


Inom den vetenskapliga medicinen råder ingen tvekan om nyttan med vaccinationerna. Mässling är vanligtvis en ofarlig sjukdom men hos ungefär 1 av 1000 barn orsakar den en hjärninflammation som ofta leder till allvarliga skador, eller till och med död. Vaccinet är rigoröst testat och uppgifterna om att det skulle orsaka autism som blåstes upp på 90-talet har forskningen skjutit i sank.

Vidarkliniken finansieras av landstinget, som en godkänd mottagning inom Vårdval Stockholm. Dess sjukhus har avtal med såväl Region Skåne och Västra Götalandsregionen som landstingen i Sörmland och Östergötland.

År efter år fortsätter skattepengarna att flöda till antro-posof vården. Deras så kallade läkemedel, vanligen mystiska växtextrakt utspädda till rent vatten, får inte längre förskrivas sedan regeringens dispens gick ut förra vintern. Men i somras slog kliniken fast att förskrivningen skulle fortsätta trots att något tillstånd inte finns. Socialstyrelsen borde ingripa.

Och politikerna måste sluta hålla detta kvacksalvande under armarna.


Att många patienter uppskattar antroposoferna är inget skäl att tumma på de vetenskapliga kraven. Antroposoferna uppskattas för sin varma omvårdnad, där patienter får mycket uppmärksamhet och tillgång till uppskattade aktiviteter.

Denna verksamhet kan bedrivas som hälsohem. Många av de antroposofiska "medicinerna" kan säkert säljas som kosttillskott. Men 100 år gamla irrläror har ingenting i vården att göra. Verksamheten ska inte få kallas sjukvård och brygderna inte benämnas som medicin.

Mässlingutbrottet i Järna borde bli en väckarklocka.