Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Opinionsbloggen

10 frågor till Academedia

Företrädare för Drottning Blankas Gymnasieskola (DBGY) anklagar mig för att sprida osanningar. De anställda som jag har intervjuat – före detta rektorer, lärare med flera – ljuger således, enligt skolkoncernen. Det är hårda ord.
Men repliken innehåller inte en enda konkret uppgift om någon av de brister som tas upp i krönikan. I stället är svaret fullt av fluffiga formuleringar. Jag vill därför ge Academedia chansen att lägga alla kort på bordet, så att fakta får tala i målet.
1) I helgen skickade ni i skolledningen ut ett massmejl till alla anställda inom DBGY apropå min krönika. Där skriver ni att beskrivningen av Drottning Blankas Gymnasieskola är missvisande, men vidgår också: ”Med det sagt vet vi också att vi på olika skolor har utmaningar i exempelvis för hög personalomsättning, korrelation mellan slutbetyg och NP-resultat i ett visst ämne, antalet kränkningar osv.”
Kan ni utveckla vad som menas med det?
2) I repliken hävdas att det är högt i tak inom DBGY. Men de anställda som jag har talat med vittnar om en tystnadskultur, där exempelvis rektorerna är bakbundna av en sekretessklausul. Det vore bra med ett klargörande på denna punkt: Uppmuntrar alltså Academedia sina anställda att berätta öppet om eventuella brister? Är rektorerna inte alls begränsade av sekretessen?
3) Om rektorsbyten: Ifall den bild av stor omsättning av rektorer som förmedlas av mina uppgiftslämnare inte stämmer – hur ser de verkliga siffrorna ut?
4) Om lärarbehörigheten: Hur stor är andelen behöriga/obehöriga lärare inom DBGY? Att ni har målsättningen att alla lärare ska vara behöriga är inte svar på frågan.
5) Om betygssättningen: Om ni inte har satt i system att ge alldeles för generösa betyg – varför avviker då betygen systematiskt från resultaten i de nationella proven?
6) Berätta om bonusavtalen för era rektorer. På vilket sätt bidrar siffersatta mål för vinst till ökad kvalitet på era gymnasier? Hur höga vinstmål och bonusar är rimliga enligt er?
7) Om ”spökelever”: Å ena sidan skriver ni att skolans policy är att skriva ut elever efter 30 dagars frånvaro. Samtidigt lägger ni till att utskrivning är ”det sista alternativet”. Vad är det som gäller – har ni spökelever eller inte?
8) Om elevhälsan: Ni uppfyller kraven, skriver ni. Men stämmer det att ni har elevhälsoteam som bara finns på plats en dag i veckan på åtminstone en av era skolor? Eller är denna uppgift felaktig, enligt er?
9) Frågan om bristfälliga lokaler nämns över huvud taget inte i repliken. Men tycker ni i skolledningen för DBGY att det är rimligt att det finns gymnasium utan ett enda uppehållsrum för eleverna eller personalrum för lärarna?
10) Hur ser ni på de försök att visselblåsa som har gjorts inom DBGY? Det har bland annat inkommit en anmälan om en av era skolor till Skolinspektionen i september. Ett antal tidigare anställda har dessutom slagit larm hos Academedias huvudägare Mellby Gård.

Avslutningsvis: Det är utmärkt att skolledningen för Drottning Blankas Gymnasieskola nu avser att kontakta Skolinspektionen för att be myndigheten att göra en huvudmannagranskning. Om det är så att bristerna är avgränsade till de skolor som mina uppgiftslämnare är eller har varit verksamma i lär det ju visa sig.

ANNA DAHLBERG