Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer
Opinionsbloggen

Replik: Huawei bidrar gärna till lösningar

Replik på ledaren ”Näringslivet är för fjäskigt mot Kina 26/11.

Det står givetvis Expressens ledarsida fritt att uttrycka vilka åsikter som helst om Huawei. Pressfriheten är ett grundläggande fundament i det öppna samhälle som även mitt företag omfamnar. Att detta självklara påpekande ens ska behöva göras är beklagligt. Dock är tonläget numera ofta sådant mot vissa kinesiska företag, att det har blivit nödvändigt.

Däremot är det olyckligt att Expressen sprider rena felaktigheter om Huawei. Detta gör ledarsidan i sin artikel (26/11) om Post- och telestyrelsens (PTS) besked att den vill förbjuda komponenter från Huawei i det 5G-telefoninät som snart ska byggas i Sverige.

För det första: Huawei är inte kopplat till den kinesiska regeringen eller statsapparaten. När företaget startades var bankerna tveksamma till att låna ut pengar. Huawei var tvunget att ta in kapital genom att sälja aktier till medarbetarna, vilket vi fortfarande gör. Medarbetarna köper aktier för egna pengar och får årlig utdelning baserat på antalet aktier de äger.

Länge konkurrerade Huawei med kinesiska statsägda företag, men eftersom vår privatägda modell var mer effektiv växte vi förbi dem. Ingen statlig enhet dikterar Huaweis affärs- eller investeringsbeslut. Huawei är ett medarbetarägt företag – sådana finns också i Sverige.

För det andra: Huaweis produkter utgör ingen säkerhetsrisk. Vi har varit verksamma i Sverige och i de flesta andra länder i världen i mer än 20 år utan att några oegentligheter kommit fram. Tvärtom är vi, till stor del på grund av vårt kinesiska ägarskap, väldigt väl granskade och certifierade enligt alla existerande säkerhetsstandards. De produkter och tjänster som PTS nu vill förbjuda finns redan lagligen inom EU:s inre marknad.  Myndigheten redovisar heller inte några konkreta säkerhetshot på det sätt som EU-reglerna kräver.

Expressen viftar bort faktumet att till och med Börje Ekholm, koncernchef i vår konkurrent Ericsson, ifrågasatt den svenska tolkningen av regelverket när Huawei uteslöts. Men att Ekholm menar att tolkningen avviker från övriga EU och att det är viktigt att ett beslut som detta granskas (Financial Times, 18/11) visar snarare hur gravt PTS övertramp är. Expressen kunde också ha nämnt att även Viviane Reding, mångårig tidigare EU-kommissionär med ansvar bland annat för rättsfrågor och it-frågor, har kritiserat PTS beslut, eftersom hon ser det som ett tydligt avsteg från EU:s rättsprinciper (Dagens industri, 18/11).

5G-telefoni är kritisk infrastruktur. Hårda säkerhetskrav är självfallet viktiga. Men det är också viktigt att dessa beslut grundar sig på fakta och objektiva bedömningar.

Expressen uppmanar läsarna att ”lyssna på tyskarna” och Tysklands förbundskansler Angela Merkel i denna fråga. Det är en märklig poäng i en artikel som publicerades dagen efter att uppgifter publicerats om hur regeringen Merkel tänker göra med säkerhetsbedömningen av leverantörer i den tyska 5G-utbyggnaden. Tyskarna verkar ha hittat en lösning som även inkluderar Huawei. Alla leverantörer underställs hårda säkerhetskrav och skarpa sanktioner. Det är ett inte helt okomplicerat system, men det är bättre än det summariska förbud som PTS vill införa i Sverige.

Inspirerade av Tyskland skulle PTS och svenska myndigheter kunna ställa upp proportionerliga krav i 5G-utbyggnaden. De skulle kunnat ställa krav på särskilda säkerhetsåtgärder, vilket är mer precist och ändamålsenligt. Obligatoriska certifieringar baserade på transparenta och objektiva standarder kan också införas – de tillämpas redan av leverantörerna. För att skapa robusthet i respektive nät och för landet som helhet skulle krav kunna ställas att operatörerna använder flera leverantörer.

Detta är meningsfulla åtgärder för att skydda Sveriges säkerhetsintressen.

Huawei har överklagat PTS beslut. Vi hoppas fortfarande på en lösning som är rättvis och godtagbar för alla parter. Vi föreslår att PTS tar initiativ till en utökad analys där operatörer, leverantörer och oberoende tekniska experter får bidra med sin expertis. Huawei bidrar gärna till att hitta lösningar som innebär att Sverige får säkra och robusta 5G-nät och en snabb utbyggnad där konkurrensen tas till vara.

Expressen konstaterar att om Sverige ska förbli konkurrenskraftigt måste Sverige digitaliseras, och om Sverige ska digitaliseras måste Sverige bygga 5G-nät. Så är det. Vägen dit gagnas dock inte av obefogade missförstånd och misstänkliggöranden.

Kenneth Fredriksen

vice vd för Huawei Central East Europe & Nordic Region


Expressens ledarredaktion svarar:

Det är glädjande att Kenneth Fredriksen omfamnar pressfriheten. I Kina finns dock varken pressfrihet eller rätt att fritt bilda fackföreningar. Myndigheterna har monopol på facklig organisering.

Fredriksens utsaga om att Huawei inte skulle vara kopplat till den kinesiska regeringen eller statsapparaten eftersom det är ett medarbetarägt företag vilar därför på skakig grund.

”Om Huawei Holding verkligen kontrolleras av en fackföreningskommitté är det, givet hur sådana institutioner är tänkta att fungera i Kina, rimligt att tänka på det som statskontrollerat och till och med statsägt,”  konstaterar forskarna Donald C. Clarke och Christopher Balding i ett paper.

Vad gäller säkerhetsaspekten är ägarfrågan dock egentligen irrelevant.  Enligt kinesisk lag måste alla – företag såväl som enskilda personer – hjälpa underrättelsetjänsten om den ber dem. Det är talande att Kenneth Fredriksen inte med ett ord nämner denna lagstiftning när han försöker spela ned säkerhetsriskerna med att släppa in Huawei i 5G-näten.