Opinionsbloggen

Månadsarkiv: november 2020

Replik: Huawei bidrar gärna till lösningar

Replik på ledaren ”Näringslivet är för fjäskigt mot Kina 26/11. Det står givetvis Expressens ledarsida fritt att uttrycka vilka åsikter som helst om Huawei. Pressfriheten är ett grundläggande fundament i det öppna samhälle som även mitt företag omfamnar. Att detta självklara påpekande ens ska behöva göras är beklagligt. Dock är tonläget numera ofta sådant mot vissa kinesiska företag, att det har blivit nödvändigt. Däremot är det olyckligt att Expressen sprider rena …

Replik från Smer: Vårdbehovet ska styra, inte vilken ”grupp” man tillhör

”Vad ska vi ha ett etiskt råd till om det duckar för svåra, men uppenbara målkonflikter?” undras i Expressens osignerade huvudledare den 23 november 2020. Tidningen syftar på Smers (Statens Medicinetiska råd) rapport Vård av personer utan permanent uppehållstillstånd, etiska aspekter på behandling som kräver eftervård* som analyserar frågan om en människas migrationsrättsliga status (om du har eller inte har permanent uppehållstillstånd) ska avgöra om du kan få livräddande avancerad medicinsk behandling eller inte.  …

REPLIK: ”Försvarsbeslutet i EU är en kompromiss”

Den fristående kolumnisten Ylva Nilsson skriver på Expressens ledarsida (14/11) att Sverige har lidit en ”tung förlust” och ett ”militärt bakslag i Bryssel”. Jag delar inte den uppfattningen. Det kommande rådsbeslutet om EU:s strukturerade försvarssamarbete är en kompromiss. Sverige och en stor grupp av likasinnade medlemsstaterna får inte igenom alla våra önskemål men det får heller inte de andra medlemsstaterna. Det är så samarbete går till. I just det här …

Replik: Högre utbildning behöver nå fler

Kommentar till Expressens ledare 2020-11-02 ”Aldrig mer än tre mil till högskolan är en usel idé” I Expressens ledare argumenterar sidan kraftfullt emot en ökad möjlighet för människor i hela Sverige att ta del av högre utbildning. Det görs med utgångspunkt i en konferens som avhölls nyligen i regi av det nationella projektet ”Nya Vägar för flexibilitet i högre utbildning”. Projektet finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och fokuserar på utveckling …

TCO: Närhet till högskola är viktig för yrkesverksammas omställning

TCO delar inte analysen i måndagens ledare  ”Aldrig mer än tre mil till högskolan är en usel idé”. För det första: Närheten till utbildning på högskola eller universitet berör inte bara unga – ofta flyttbara – individer i  åldern 19-24 år utan också dagens yrkesverksamma. Att det finns distansutbildningar möjliggör för den yrkesverksamma att studera under yrkeslivet, kanske samtidigt som det pågår. Utifrån ett omställningsperspektiv är det nödvändigt att man …