Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer
Opinionsbloggen

SCB: Missriktad kritik om friskoleresultaten

Er kritik i dagens ledartext om friskoleresultaten är felriktad. Eller är det inte principiellt märkligt att kritisera en myndighet för att tolka lagar på ett sätt som förvaltningsdomstol håller med om? Om lagarnas konsekvenser anses orimliga är det väl ändå lagstiftarna man ska vända sig till.

SCB:s chefsjurist förklarar på ett bra sätt problemet utifrån SCB:s perspektiv, i en intervju med TT:

”SCB:s beslut att hemlighålla uppgifterna fattades efter att myndigheten tidigare i år sett över hur man tillämpar sekretessreglerna.

– Då upptäckte vi en diskrepans mellan just friskolor och andra näringsidkare. Inom den ekonomiska statistiken skulle man aldrig lämna ut namn och ekonomiska uppgifter om en bilverkstad, ett stålverk eller vad som helst. Däremot gjorde vi det inom skolverksamhet. Men regelverket skiljer inte på något sätt mellan skolor och annan näringsverksamhet, säger Joachim Angermund, SCB:s chefsjurist.
Uppgifter om elevsammansättning, betygsresultat och elevgenomströmning kan enligt SCB påverka eller avslöja en friskolas ekonomiska förhållanden.

– De är ett slags nyckeltal för verksamheten som kunna säga något om hur den bedrivs. Det är klart att om man som förälder sitter och tittar på en skola och ser att här går mest pojkar och skolan har dålig genomströmning, så kanske man sätter sitt barn i en annan skola, säger Joachim Angermund.

I och med att uppgifterna samlats in inom ramen för framställning av statistik skulle det bryta mot lagen att lämna ut dem, enligt chefsjuristen.

– Den här typen av uppgifter borde finnas tillgängliga hos någon myndighet, men det är inte vår uppgift. Lagstiftningen är väldigt, väldigt strikt. Man ska inte genom statistikverksamhet kunna peka ut enskilda eller bolag, säger Joachim Angermund.”

Nyckeln ligger här: I och med att uppgifterna samlats in inom ramen för framställning av statistik skulle det bryta mot lagen att lämna ut dem.

 SCB:s verksamhet regleras, som ni säkert vet, av den lagstadgade statistiksekretessen. Den är så hård att den står över en del av grundlagarna. Det är det SCB har att förhålla sig till.

 

Johannes Cleris

Tf pressansvarig
Kommunikationsavdelningen

SCB, statistikmyndigheten

 

EXPRESSEN LEDARE SVARAR:

I decennier har Sverige haft ett friskolesystem, där det har varit möjligt att ta del av öppen och jämförande statistik mellan skolorna. Ingen part har så vitt känt framfört några klagomål på denna praxis. Enligt SCB:s sätt att resonera har myndigheten brutit mot lagen på ett flagrant sätt under alla dessa år genom att lämna ut uppgifter om enskilda friskolor. Vilka slutsatser drar SCB i så fall av detta allvarliga och systematiska lagtrots som man har ägnat sig åt?

En annan tolkning som man kan göra är att ingen – vare sig på SCB eller någon annanstans – har sett något uppenbart lagstridigt med att offentliggöra statistiken i fråga. Då hade SCB kunnat lämna det vid det.