Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Riksbyggen svarar Siwe: ”Det är kooperativ på riktigt”

Ang ”Kooperativ på låtsas fulrundar konkurrenslagen”

Malin Siwe skriver på ledarplats i Expressen den 29 juli att Riksbyggen skapar kooperativ på låtsas och insinuerar att lagen om offentlig upphandling rundas. Riksbyggen har under ett antal år utvecklat en modell som är en möjlighet för kommunerna att hitta en lösning på en för många kommuner allt mer akut fråga: att få fram fler anpassade bostäder till den äldre befolkningen. Konceptet med kooperativa hyresrätter har av många kommuner bedömts som ett bra alternativ till traditionellt, kommunalt fastighetsförvaltande, men samtidigt möta ett ökande vård- och omsorgsbehov.

Kommunen behåller inflytande över fastigheter som är centrala för verksamheten utan att för den delen belasta den kommunala investeringsbudgeten. Malin Siwes artikel kan tolkas som att Riksbyggen får en kommunal borgen för genomförandet men så är inte fallet. Det är den kooperativa hyresrättsföreningen som får den kommunala borgen för att kunna bygga boende för äldre. Alla beslut kring verksamheten och boendets fastigheter tas av den kooperativa hyresrättsföreningen.

Malin Siwe tar upp Patrikshill i Halmstad som ett exempel där kommunen behövt gå in och täcka upp för sitt borgensåtagande. Det kan verka dramatiskt men det beror på att nämnda lokaler ska användas till ett annat ändamål och inte att den kooperativa hyresrättsföreningen fått ekonomiska bekymmer som kommunen måste svara för.

Att bo i en kooperativ hyresrätt ger också de boende ett inflytande över sitt boende och inträdesavgiften är låg, ofta 100 kronor. Detta är inte kooperation på låtsas utan tvärtemot kooperation på riktigt, man går samman för att lösa ett problem och gemensamt skapa fördelar för den enskilde. Modellen med kooperativa hyresrättsföreningar för äldre har genomförts i 30 kommuner och med vad vi skulle vilja påstå med gott resultat och till gagn för de boende.

Självklart ska Riksbyggen granskas som alla andra företag. Vi välkomnar granskning, det hjälper oss i arbetet med att bli bättre i skapandet av bostäder för den äldsta delen av befolkningen, som är en del av Riksbyggens ambition att bygga hållbara och attraktiva bostäder för alla.

Håkan Liljeblad, konceptägare Kooperativa hyresrättsföreningar för äldre, KHF, Riksbyggen