Opinionsbloggen

Månadsarkiv: mars 2019

Replik: ”KD har tydligast förslag för landsbygden”

Replik från Kristdemokraterna på ledaren ”Ebba Busch Thor klär inte i gul väst”. Expressens ledarsida påstår 8/3 att Kristdemokraternas politik skulle slå hårt mot folk på landsbygden. Ingenting kan vara mer felaktigt. Kristdemokraterna är i verkligheten det parti som har de tydligaste sakpolitiska förslagen för att skapa förutsättningar att bo och arbeta i hela Sverige. Kristdemokraternas budgetalternativ har i flera år föreslagit ökat stöd till fiberutbyggnad, vilket regeringen äntligen anslutit …

Expressen ledare svarar Bahnhof

Bahnhofs bolagsjurist Wilhelm Dahlborn kritiserade i en replik måndagens huvudledare om datalagring – Smit inte från ansvar – Bahnhof och Tele2. Här svarar Expressens ledarredaktion. Bahnhofs replik på vår ledare om datalagringen avslöjar en stor brist på kunskap om brottsbekämpning och en likgiltighet inför hoten från terrorismen och den grova brottsligheten. Höjden av liberalism är tydligen att rycka på axlarna åt att polisen och Säpo har larmat om katastrofala följder av …

Replik: Polisens behov är underordnat svensk lag och EU-rätten

Replik på ledaren: Smit inte från ansvar – Bahnhof och Tele2. Bahnhofs bolagsjurist bemöter Expressens argument (återgivna i kursiv stil).  Domen från 2016 kan inte ha kommit som en överraskning. Det faktum att de svenska reglerna om datalagring skulle förklaras stå i strid med EUs stadga var en helt naturlig följd av EU-domstolens dom från 2014. Det är först den borgerliga regeringens fel och därefter S-regeringens fel att Sverige ännu inte …