Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

”Anställningen genomfördes enligt kända rutiner”

REPLIK FRÅN REKRYTERINGSMYNDIGHETEN:

 

Genom att läsa ledaren ”Sverige har inte råd med konsultkompisar” (10/1) kan man få uppfattningen att den person Rekryteringsmyndigheten anställde som chefspsykolog blev anställd enbart baserat på det faktum att personen var bekant med avdelningschefen som ansvarade för rekryteringen. Det stämmer inte. Det framgår inte av texten att personen som anställdes genomgick alla moment som normalt föregår ett anställningsbeslut och att personen anställdes utifrån förtjänst och skicklighet. Personen som anställdes uppfyllde alla de krav som gällde för anställningen som chefspsykolog på Rekryteringsmyndigheten.

Det framgår inte heller av texten att anställningen redan hade annonserats brett en gång några månader tidigare och då inte gett önskat resultat. Det fanns därför ingen anledning att göra om samma sak igen. Rekryteringsmyndigheten anlitade i september 2017 ett externt rekryteringsföretag för att genomföra rekryteringen. När anställningen utannonserades på anslagstavlan den andra gången hade rekryteringsföretaget redan genomfört ett förarbete och gjort ett urval av lämpliga kandidater. Rekryteringsmyndigheten gjorde därför bedömningen att annonsering på myndighetens anslagstavla var tillräckligt.

Personen som fick erbjudande om anställningen fick genomgå både intervjuer, djupintervju med legitimerad psykolog, referenstagning samt personlighets- och kapacitetstester och bedömdes som väl kvalificerad. Anställningen genomfördes enligt kända rutiner och processer.

Sofie Engström, kommunikationschef
Rekryteringsmyndigheten