Opinionsbloggen

Månadsarkiv: januari 2019

Replik: Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet

Sofie Löwenmark, fristående kolumnist på Expressens ledarsida, har i sin senaste kolumn refererat till vår artikel i Dagens Samhälle om samvetsfrihet. Förutom att blanda in gammal skåpmat från RFSU, innehåller artikeln sakfel. Löwenmark påstår att vår organisation Människovärde skulle motsätta sig fosterdiagnostik. Detta är helt felaktigt. Vi ställer oss positiva till fosterdiagnostik, vilket enkelt kan utläsas från vår hemsida där vi skriver att ”fosterdiagnostik kan göra att barnet snabbt får …

”Anställningen genomfördes enligt kända rutiner”

REPLIK FRÅN REKRYTERINGSMYNDIGHETEN:   Genom att läsa ledaren ”Sverige har inte råd med konsultkompisar” (10/1) kan man få uppfattningen att den person Rekryteringsmyndigheten anställde som chefspsykolog blev anställd enbart baserat på det faktum att personen var bekant med avdelningschefen som ansvarade för rekryteringen. Det stämmer inte. Det framgår inte av texten att personen som anställdes genomgick alla moment som normalt föregår ett anställningsbeslut och att personen anställdes utifrån förtjänst och …

REPLIK: Volontärer kan vaka vid dödsbädden

Replik på Ann-Charlotte Marteus krönika: ”Hellre tid för promenad än garanti mot att dö ensam” Många svenskar lever i ofrivillig ensamhet. Många slutar också sina liv helt ensamma, även inom vården. I dag är det ungefär var femte person – något fler bland dem som dör på sjukhus, färre inom omsorg och palliativ vård. Liberalerna och jag vill göra något åt den ofrihet och det hälsoproblem som social isolering utgör …

Replik: Göteborgs kommun vill absolut inte tvätta pengar

Replik på ledartexten ”Bostadsbrist är inget skäl för penningtvätt”. Jag läser i en ledare av Expressen – som även är publicerad i GT – att frågan ställs om Göteborgs kommun vill tvätta pengar. Svaret är naturligtvis att så inte är fallet. Jag noterar också att ledarredaktionen inte har varit i kontakt med mig före publiceringen. Göteborgs stad har inlett diskussioner med de fyra storbankerna. Diskussionerna befinner sig i ett tidigt skede …