Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Unga Örnar svarar Malin Siwe

Expressens ledare slarvläser vår rapport om en jämlik barndom och kommer med klassisk högerkritik – våra förslag är inget annat än orealistiska drömmar.

Mycket behöver göras för att vi ska nå målet om en jämlik barndom. Rekommendationerna vi har lämnat i rapporten ”En jämlik barndom – rekommendationer för ett jämlikt samhälle” kommer inte med ett kvitto som säger att alla förslag ska ske här och nu. Men den kommer med slutsatsen att vi behöver börja göra något. Vi behöver en handlingsplan som redogör för vad som kommer göras framöver för att säkerställa såväl barnkonventionens efterlevnad som en jämlik barndom. Det är en lång väg att vandra, men att påstå att det är en orealistisk önskelista kommer inte leda oss närmare målet där alla barn klarar skolan, där alla vuxna har ett jobb och där barn inte döms utifrån vilken barndom de råkade få.  Vad som däremot leder oss i rätt riktning är progressiv politik och en vilja att förändra, inte förkasta.

Vi föreslår nio områden som bör finnas med i en handlingsplan: 1) jämlika ekonomiska förutsättningar, 2) jämlikhet oavsett boendeort, 3) jämlik skola, 4) jämlik tillgång till fritid, 5) ett jämlikt och tryggt boende, 6) human och jämlik asylpolitik 7) jämlikhet oberoende av funktionsvariation, 8) jämlika insatser mot psykisk hälsa och 9) jämlikt inflytande.

Politik är att vilja – och vi vill skapa en jämlik barndom, där alla ges samma möjligheter att uppnå sina drömmar utan att högern tittar snett och aldrig ger dem chansen.

Anders Österberg, förbundsordförande Unga Örnar