Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Absurda anklagelser från Aftonbladet

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke kritiseras för att hon offentligt ifrågasatt Mark- och miljödomstolens beslut om Anita Gimvalls kåta.Foto: Stefan Jerrevång / TT / kod 60160
Josefina Skerk, som är krönikör på Aftonbladets ledarsida, har skrivit ett svar på min krönika om Alice Bah Kuhnkes olämpliga kritik mot de myndigheter som följt lagen och därför beslutat att Anita Gimvall inte hade rätt att bygga en liten stuga, och sedan en kåta, i Sveriges största naturreservat. 
Bakgrunden är att Länsstyrelsen i Västerbotten 2011 fick in en anmälan om att Anita Gimvall hade byggt en stuga vid Stenträsket i Vindelfjällens naturreservat, klassad som ett av Europas mest skyddsvärda naturområden. Eftersom Gimvall inte hade tillstånd beslöt Länsstyrelsen att stugan måste tas bort, ett beslut som Gimvall följde. Istället byggde hon upp en kåta på platsen, som hon hävdar ersätter en äldre, förfallen kåta som stod där innan hon lät bygga stugan. Frågan har avgjorts i Mark- och miljödomstolen efter en sju år lång rättsprocess. Länsstyrelsen vann, kåtan räknades som nybygge och måste bort. Eftersom Gimvall inte ville ta bort den själv föll uppgiften på kronofogden, som i samråd med Gimvall kom fram till att den metod som skulle kosta henne minst var att bränna kåtan. 
Sedan gick demokratiminister Alice Bah Kuhnke ut på Instagram och kallade kronofogdens beslut för ”orimligt”.
Min krönika handlade om att det är djupt olämpligt att en minister kritiserar det oberoende domstolsväsendet. Såhär skrev jag: ”Om Alice Bah Kuhnke anser att lagstiftningen inte tar tillräcklig hänsyn till samernas rättigheter, är hon i en utmärkt position för att driva på för att ändra den. Att kritisera ett domslut är en helt annan sak. Vi ska inte ha någon politisk styrning av våra domstolar. Varken direkt eller indirekt.”
Det kallar Josefina Skerk för ”att själv leka med tändvätskan”. En absurd anklagelse. För den som verkligen vill värna minoriteters rättigheter förstår att det viktigaste verktyget är ett oberoende rättsväsende. Det är en princip som måste hållas högre än dagspolitiken. Annars öppnar man för politiskt styrda domstolar, vilket både omvärld och historia har visat oss sällan gynnar minoriteter. 
Josefina Skerk dundrar att ”Expressen tar maktens parti”, blind för att hon själv är en makthavare. Skerk är ledamot av Sametinget för Jakt- och fiskesamerna, och var så sent som förra året Sametingets arvoderade viceordförande. Att Jakt- och fiskesamerna har gjort Anita Gimvalls kåta till en profilfråga är inte konstigt. Desto märkligare är att Aftonbladets ledarsida upplåter sig till en partipolitisk inlaga. Refuserades Skerks artikel av debattsidan, undrar man?
LINDA NORDLUND