Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

KRY svarar Ann-Charlotte Marteus

Expressens krönikör Ann-Charlotte Marteus har i ett par texter (”Nätläkarnas affischer är som ytlig sminkreklam” och ”Gratis doktor i mobilen är ju rena galenskapen”) berört möjligheten att ha ett läkarbesök via video i mobilen. Ansatsen i texterna har tyvärr varit negativ. Det är synd då möjligheten att ha ett läkarbesök via video i mobilen är ett mycket välkommet sätt för vården att möta patienterna på. Nu är det möjligt att träffa en läkare utan långa väntetider, oavsett var man befinner sig eller om det är på obekväm arbetstid.

Detta är det första steget på ett paradigmskifte i vården. Istället för att patienten måste göra sig tillgänglig när det passar vårdsystemet så gör vi nu vården tillgänglig när det passar patienten. Det är en stor frihetsreform som långsiktigt kommer att bidra till högre tillgänglighet och en mer jämlik vård.

Responsen hos patienterna har hittills varit fantastisk. Med generösare öppettider, möjlighet att utvärdera sin patientupplevelse, tillgång till patientsupport och ett bättre patientbemötande har vi ett genomsnittsbetyg på 4,7 av 5.

Men inte nog med att digital vård är bra för patienterna, det är också bra för samhället. Svensk sjukvård har stora stora utmaningar. Vårdköerna är bland de längsta i Europa och många människor får inte den vård de behöver. Riksrevisionen beräknar att det år 2030 saknas 200 miljarder inom svensk välfärd om vi ska ha samma personaltäthet. Det säger sig självt att vi måste förändra och utveckla hur vi bedriver vård.

Vi på KRY beräknar att vi idag kan hantera ca 60 procent av alla besök på en fysisk vårdcentral. Vi har ett väl utbyggt samarbete med labb över hela Sverige och följer exakt samma behandlingsriktlinjer som alla vårdgivare. Om vi inte kan ta hand om en patient refererar vi dem till en annan vårdnivå utan att ta betalt.

Att träffa läkare via video är också ett billigt sätt för samhället att ge vård. Vi ersätts idag med 400 kronor för ett möte med en vuxen patient medan SKL räknar med att ett genomsnittligt möte i den fysiska primärvården kostar ca 1700 kronor. Enligt OECD uppstår 30 procent av besöken på akuten i Sverige på grund av att primärvården inte varit tillgänglig. Hela 55 procent av alla barn som hamnar på akuten skulle kunna tas om hand i primärvården. Ett öppenvårdsbesök på akuten kostar samhället ca 3000 kr. Det finns alltså mycket att spara för samhället om fler väljer att träffa vården digitalt.

Ju fler vårdärenden som hanteras digitalt desto mer tid och resurser frigörs på fysiska vårdmottagningar så att de som verkligen har behov av det får tid och möjlighet till en fysisk undersökning.

Svensk sjukvård har stora utmaningar framför sig vad gäller tillgänglighet, bemötande och kostnadskontroll. Därför är det oerhört viktigt att vi börjar titta på vad vi skulle kunna göra annorlunda med ökad eller bibehållen kvalitet. I det arbetet kommer digital vård att vara en självklar del av lösningen.

SAMUEL DANOFSKY, kommunikationschef KRY