Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Stockholms stad: Regler för föräldrar ska inte komma ovanifrån

I Expressens ledare den 26 oktober skriver ni om skolan och om föräldrar som utövar påtryckningar så till den grad att det blir ett arbetsmiljöproblem. Det är något som vi har erfarenheter av inom Stockholms stads skolor. I ledaren tar ni också upp utbildningsförvaltningens arbete med det så kallade förväntansdokumentet. Vi vill passa på att förtydliga några saker kring detta:

Anledningen till att vi valde bort ett centralt framtaget förväntansdokument var att behoven ser väldigt olika ut på våra 140 grundskolor. Relationen mellan skola och vårdnadshavare är extremt viktig och vi uppmuntrar både skolor och föräldrar att tydliggöra sina förväntningar på varandra. Vi tror dock att skolans förväntningar måste definieras lokalt och inte komma ”ovanifrån”. Däremot kan varje skola själv ta fram ett förväntansdokument om skolan anser sig ha behov av det. Det finns många goda exempel från stadens skolor på den typen av dokument.

Skolprogrammet för Stockholms stads förskolor och skolor tar upp förväntningar mellan skola och vårdnadshavare. Skolprogrammet är ett idéprogram med en gemensam värdegrund för alla medarbetare inom stadens förskolor och skolor:

”Ett gott samarbete med vårdnadshavarna är grundläggande för att vi ska kunna ge deras barn bästa tänkbara utbildning. Skollagen och läroplanerna slår fast vilka förväntningar som elever och vårdnadshavare har rätt att ha på förskola och skola. Stockholms stad har höga förväntningar på såväl chefer och medarbetare som på elever och vårdnadshavare. Vi vill att alla visar intresse för utbildningen, har positiva förväntningar på både barn och vuxna och att vårdnadshavarna tydligt visar inför barnen att skolan är viktig. Synpunkter och förslag som både framförs och tas emot på ett konstruktivt sätt, gör att verksamheten kan utvecklas med tillit, samarbete och ömsesidig respekt för våra olika roller.”

Utbildningsnämnden beslutade om Skolprogrammet i september och det behandlas i fullmäktige i början av nästa år.

Lena Holmdahl
Förvaltningsdirektör
Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad