Opinionsbloggen

Månadsarkiv: oktober 2017

Stockholms stad: Regler för föräldrar ska inte komma ovanifrån

I Expressens ledare den 26 oktober skriver ni om skolan och om föräldrar som utövar påtryckningar så till den grad att det blir ett arbetsmiljöproblem. Det är något som vi har erfarenheter av inom Stockholms stads skolor. I ledaren tar ni också upp utbildningsförvaltningens arbete med det så kallade förväntansdokumentet. Vi vill passa på att förtydliga några saker kring detta: Anledningen till att vi valde bort ett centralt framtaget förväntansdokument …

Adaktusson: ”En avvikande klimatpolitik är negativ för konkurrenskraften”

Replik på ledaren ”Vill Lars Adaktusson locka klimatskeptiker till KD”? 22/10 I en ledare antyder Expressen att jag är klimatskeptiker, motståndare till biodrivmedel och förespråkare av bulgariska bränsleskatter. Det är allvarliga anklagelser som inte får stå oemotsagda. Klimatfrågan är en av de viktigaste frågor vi politiker har att ta ansvar för. Liksom mitt parti står jag bakom IPCC:s vetenskapliga underlag och EU:s arbete för att klara klimatmålen och uppfylla åtagandena i Parisavtalet. Utan tvekan …

Spotify: Vi har inte försökt stoppa forskning

Replik på Patrik Kronqvists krönika ”Fjäska lagom för Spotify, politiker” 9/10-2017 Det stämmer inte att Spotify försökt stoppa forskningsprojektet. Vi har bett forskarna upphöra med metoder som strider mot våra användaravtal. Att bryta mot dem genom att skapa fejkade spelningar påverkar hela ekosystemet och våra utbetalningar. Vår dialog med Vetenskapsrådet har enbart varit informativ, om metoderna och hur de bryter mot våra villkor. Fejkade spelningar manipulerar hela systemet. Vi ifrågasätter …