Opinionsbloggen

Månadsarkiv: juli 2017

Jamtli svarar Siwe om kulturarv

En del friluftsmuseer har problem med bevarandet av sina kulturhistoriska hus. Men det handlar faktiskt inte (bara) om att museerna satsar på annat eller glömmer sina samlingar. Den viktigaste anledningen är att luftfuktigheten i Sverige är högre i dag än för 40 år sedan samt att perioderna med väldigt hög luftfuktighet har blivet längre. Det sätter sina spår på gamla timmerhus. Det är sånt som vi på nationellt och nordiskt …

Anton Pilotti svarar Marteus: Sjuksköterskeutbildningens akademiska del måste försvaras

Jag är mycket glad över att Ann-Charlotte Marteus (krönikan ”Mer praktik för syrror och mindre flumteori”) har tagit upp den diskussion som just nu förs via den sjukvårdsinriktad tidningen Dagens Medicin, där en teoribok riktad till sjuksköterskestudenter debatteras. Jag håller med Ann-Charlotte Marteus i hennes kritik, och delar åsikten att kunskapen om “honnörstäta omvårdnadsteorier” inte är speciellt relevant för mitt yrke. Dock menar jag att den konflikt som målas upp …

Carin Jämtin svarar ledarsidan: ”Abortfrågan kan inte kompromissas bort”

Sida har valt demonstrationspolitik, skriver Expressen på ledarplats den 12 juli, och hänvisar till Sidas beslut att se över bistånd till organisationer som gått med på USA:s krav att inte arbeta med abortfrågan. Det Sida gör är tvärtom att följa den politik som sedan länge är grundläggande för Sveriges arbete inom området för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). I ett effektivt och rättvist SRHR-arbete ingår abort. Precis som …

Replik till ledartexten av Malin Siwe, Expressen 6 juli 2017

Vi tycker att det är bra att Malin Siwe uppmärksammat våra gemensamma krav på politikerna. Däremot är det synd att hon verkar ha missförstått en del av kraven och hur pensionssystemet fungerar, och att hon därtill uppvisar ett föraktfullt uttryck av åldersdiskriminering. Det finns ingenting i våra krav om att höja garantipensionen. Däremot att ingen ska ha en inkomst under EU:s relativa fattigdomsgräns på drygt 12 000 kronor efter skatt. …