Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer
Opinionsbloggen

”Forssberg tillskriver mig åsikter felaktigt”

Genom en svartvit beskrivning av mig med selektiva utdrag från min Facebooksida försöker Johannes Forssberg, fristående kolumnist på Expressens ledarsida, lägga på mig identiteten ”AKP-apologet” (MP-politiker försvarar despoten Erdogan). Han tillskriver mig felaktigt åsikter han anser att jag har, vilket är bekymmersamt och väldigt tråkigt. Envar är fri att som Forssberg bära på en svartvit världsbild om det man inte känner till. Likt bombhögerns George W Bush kan man leva efter devisen ”antingen är du med oss eller emot oss” där nyansering inte ses som viktigt alls. Välden har dock fått erfara och erfar tyvärr fortfarande konsekvenserna av vad en sådan politik och ett sådant samhällsklimat har lett till. Det är oerhört problematiskt.
Om man orkar läsa mina texter på min Facebook, som ibland kan vara ganska långa på grund av ämnets komplexitet, mer ingående eller om man följer mitt arbete i den muslimska fredsrörelsen – Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) – får man en annan uppfattning. Då ser man tydligt att jag står upp för och tror på principer om ickevåld och reformer framför metoder som leder till revolution eller direkt militär intervention liknande de i Irak, Afghanistan eller Syrien. Interventioner som bidragit till humanitära krissituationer med förödande konsekvenser.

Som aktiv inom fredsrörelsen ställer jag inte upp på våld eller terrorattacker för att driva politiska agendor – oavsett om det är PKK, IRA eller ETA som utför dem. Det gäller också statliga MR-övergrepp som skett i Turkiet. Jag har, när det gäller Turkiet, lyft behovet av viktiga reformer då landet har problem med till exempel sitt alltför repressiva rättsväsende. Jag har också stått upp för kurdernas rättigheter, och lyft behovet att stärka de mänskliga rättigheterna med avseende på till exempel press- och yttrandefrihet.

Detta betyder varken att jag ställer mig emot allt eller bakom allt som Turkiet gör. Och särskilt inte att jag står bakom sådant som bryter mot mänskliga rättigheter. Det innebär enbart att jag tror på andra medel än våld för att skapa hållbar och långsiktig samhällsförändring. Samt att jag varit imponerad över den ekonomiska tillväxten i landet såväl som hur landet rört sig bort från att vara ett militärstyrt land och mot en demokratiseringsprocess de senaste 13 åren. Detta utan att ha genomgått ett förödande inbördeskrig med politiskt instabilitet, terrorgrupper, miliser och krig som resultat. Det anser jag vara viktigt att lyfta upp även om vägen är långt ifrån spikrak. Det är viktigt att kunna ha flera tankar i huvudet samtidigt och inte förenkla världen till att vara svartvit.

Om mina perspektiv och mitt arbete gör mig till en person vars demokratiska värderingar ifrågasätts i ett av landets största medier då är det viktigt att vi kan prata om det på ett nyanserat och ansvarstagande sätt. De unga som ser upp till mig som en muslimsk förebild och ser mig ta steg för att engagera mig politiskt får inte tappa respekt för och tilltro till medierna, demokratin och det svenska samhället. Det vore en stor förlust för ambitionen att skapa ett mer inkluderande och demokratiskt samhälle där alla känner sig välkomna – en ambition som jag vill tro att Forssberg delar med mig.

I en tid då vi lever i en alltmer ”Googlefierad” värld, där människor får alltmer ”sökmotorisk skräddarsydd information” som enbart förstärker den egna världsbilden i de många informationsbubblor som finns, är det ännu viktigare att i dialog, samtal och möten våga möta människor som bär på andra perspektiv och erfarenheter än oss själva med respekt. Endast då finns möjligheten att vi lär oss saker som kan göra oss rikare som människor och bredda vår syn på världen såväl som förstärka vårt hopp för mänskligheten.

Jag välkomnar en granskning av SMFR så att det fantastiska arbete som våra ungdomar gör lyfts upp. Gå gärna in på organisationens hemsida och läs SMFRs politiska plattform, skrift om islam och demokrati, visionsprogram och arbete mot våldsbejakande extremism. Våra hundratals förtroendevalda och tusentals medlemmar i SMFR förtjänar den uppmärksamheten av att fler skaffar sig kunskap om oss och ser deras ideella samhällsengagemang.

Jag är stolt över att SMFR bidragit till att fler unga känner sig som svenskar och har fått ett driv för samhällspolitiskt engagemang utifrån demokratiska spelregler. Att dessa har erbjudits verktyg för hur de kan arbeta konstruktivt, hållbart och lösningsfokuserat på ett sätt som gör att de inte fastnar i en svartvit världsbild med en cynisk samhällsbild som leder till extremism och polariserande konflikter.

Jag inser att min nominering till partistyrelsen i regeringspartiet MP innebär att även jag som person kommer att granskas och jag välkomnar det då det är en viktig process i en öppen demokrati. Om MPs kongressombud väljer mig så är min ambition att arbeta för att stärka Sveriges arbete för mänskliga rättigheter och försöka hitta vägar för att hålla ihop ett Sverige som blivit allt mer heterogent. Såväl som hitta en väg fram i form av en gemensam ”svensk dröm” som ska skapa en plats för alla. I tider som dessa är det viktigt att inte ställa upp på svartvita beskrivningar av varandra då det föder onödiga konflikter i en värld där verkligheten är mer komplex och mångfacetterad. Vi behöver mogna samtal för att leda vårt samhälle framåt och visa den kommande generationen av svenskar hur vi gemensamt tar ansvar för vårt Sverige. För detta vill jag verka om jag får förtroendet.

Yasri Khan