Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Ny giv för S – The Soundtrack

Tog mig friheten att tonsätta Göran Greiders ”Ny giv för S” som presenteras i 16 punkter på Aftonbladets kultursida i dag.

1. Överge statspessimismen

https://www.youtube.com/watch?v=wtqp9TIU3QU

2. Överge jobbpessimismen.

https://www.youtube.com/watch?v=AUZhk-nb2R0

3. Överge anti-keynesianismen.

https://www.youtube.com/watch?v=x7fAXZiiIzo

4. Driv i varje läge social jämlikhet…

https://www.youtube.com/watch?v=H3V_SPUdLIA

…och motverka statushetsen.

https://www.youtube.com/watch?v=OSy8Ti2rh7Y

5. Bygg ut offentliga sektorn.

https://www.youtube.com/watch?v=jbQKlPguG7I

6. Förkorta arbetstiden.

https://www.youtube.com/watch?v=c57RfNtlOzg

7. Utnyttja teknikens befrielsepotential.

https://www.youtube.com/watch?v=csRqxVXR-N0

8. Nyindustrialisera.

https://www.youtube.com/watch?v=R52oY2fT0UI

9. Höj skatterna för de översta skikten.

https://www.youtube.com/watch?v=xaTY9–ae-4

10. Utgå ifrån att alla människor är mer avancerade än det samhälle de stängs in i.

https://www.youtube.com/watch?v=6B9EQKBOIao

11. Upphör med storstadsfixeringen.

https://www.youtube.com/watch?v=cJy60UrPXZ8

12. Satsa pensionspengar på bostadsbyggande.

https://www.youtube.com/watch?v=74akAe8Y5Ro

13. Tala om solidaritet.

https://www.youtube.com/watch?v=IyeBqM9gfbs

14 Entusiasmera entreprenörerna.

https://www.youtube.com/watch?v=wySjem8_AA8

15. Återuppväck FolkrörelseSverige.

https://www.youtube.com/watch?v=w11i4syr51o

16. Nyformulera en reformism för vår tid.

https://www.youtube.com/watch?v=CCHGIi_uCq8