Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Opinionsbloggen

MP: ”Sätt inte ett byggprojekt mot vår flyktingpolitik”

mprepli

Replik på Patrik Kronqvists ledarkrönika: Vad vill MP offra för flyktingarna?

När människor är på flykt ska Stockholm ta sitt ansvar. Vi ska vara en öppen och välkomnande stad. Många av dem som har flytt till Sverige kommer att bosätta sig i Stockholm eller bli anvisade hit. De är en del av morgondagens stockholmare och de behöver någonstans att bo. Precis som Patrik Kronqvist säger brådskar det med bostadsbyggandet.

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm höjer redan nästa år byggambitionerna med ytterligare 1000 bostäder per år. Fram till 2020 ska vi bygga 40 000 nya hem. Och vi levererar det vi lovat. I prognoserna för innevarande år kommer 5 000 lägenheter att vara antagna i detaljplaner och 8 000 lägenheter ha markanvisats.

Av den anledningen tycker vi att det är orimligt att ta ett enskilt programförslag som exempel för att Miljöpartiet inte är beredda att sätta spaden i marken. Det exempel som Patrik Kronqvist nämner, programförslaget för Hammarbyhöjden-Björkhagen, är ett område som har mycket goda förutsättningar att rymma fler bostäder och ge fler människor tillgång till en attraktiv stadsmiljö med närhet till både citys puls och Nackareservatets lugn. Inriktningen för det fortsatta arbetet har till viss del ändrats men förutsätter samma antal lägenheter som tidigare.  

I det fortsatta planarbetet ska barnperspektivet stärkas. Och bostäderna ska, i högre grad än i ursprungsförslaget, byggas i närheten av kollektivtrafik och befintliga vägar. På så sätt kan vi säkra värdefull naturmark vilket vi tror uppskattas av både de som redan bor i området och de som ska flytta dit. Men satsningar på naturmark handlar inte bara om rekreation. För att klara de ökande kraven på en större och tätare stad krävs gröna ytor som effektivt kan fånga upp dagvatten, rena luften, utjämna temperaturer och fungera som bullerdämpning.

Med den nya inriktningen för Hammabyhöjden-Björkhagen har vi möjlighet att skapa något vi kan vara stolta över i framtiden. Vi bygger både en socialt och en miljömässigt hållbar stadsdel. Vi tillför många nya bostäder som människor ska kunna ha råd med och vi gör det samtidigt som naturvärden värnas och utvecklas. Vi menar att detta omöjligt kan sättas emot Miljöpartiets politik om en generös och human flyktingpolitik.

Lösningen för flyktingmottagandet på kort sikt ligger i att gemensamt göra det möjligt med tillfälliga bostäder, lättnader i fråga om vissa byggregler samt ett mer effektivt nyttjande av befintliga bostäder och resurser. På lång sikt måste vi hitta nya övergripande strategier för att öka byggtakten ytterligare.   

Vi står inför en historiskt stor utmaning att tillgodose ett enormt bostadsbehov i hela landet. Samtidigt flyr fler människor till Sverige än någonsin. Vi i Miljöpartiet vill bygga attraktiva stadsdelar där människor trivs och vill stanna. Långsiktiga planer för samhällsfunktioner, service, offentliga mötesplatser och grönstruktur kommer att vara grundläggande för att kunna genomföra snabba planprocesser. Det tillsammans ger möjligheter att bygga många bostäder på kort tid.

Åsa Lindhagen (MP)
socialborgarråd i Stockholms stad

Elin Olsson (MP)
ordförande exploateringsnämndens strategiråd, Stockholms stad

Läs ursprungskrönikan här:
Vad vill MP offra för flyktingarna?