Opinionsbloggen

Är tälten Löfvens sätt att säga att huset är fullt?

Tälten som kan komma att rymma flyktingar.
Tälten som kan komma att rymma flyktingar.

Sverige står inför en stor kris, konstaterade statsminister Stefan Löfven på fredagsförmiddagen. Därefter följde en presskonferens närmast helt i avsaknad av förslag om hur krisen ska lösas.

Den enda egentliga nyheten presenterades av migrationsminister Morgan Johansson, S: Asylsökande kan komma att inhysas i tältläger. I dagsläget har Sverige kapacitet att hysa 1 000 personer i uppvärmda tält, enligt Johansson. De platserna räcker med dagens söktryck om 1600 personer dagligen bara fram till eftermiddagskaffet dag 1. Men fler tält ska nu beställas.

Utspelet väcker ett par frågor. Den första är: Hur kommer de asylsökande att reagera?

Migrationsverket har redan tvingats acceptera boenden man tidigare ratat. Det har skapat protester bland vissa asylsökande, som i enstaka fall rentav vägrat att kliva av bussen vid anvisat boende. Hur kommer asylsökande – som i många fall satsat sina livs besparingar för att kunna lämna tröstlösa tältläger i Syrien – att reagera när Migrationsverkets bussar stannar utanför ett…. tältläger.

Morgan Johansson hävdar visserligen att tältboende enbart ska vara en temporär lösning. Men ingen vet i dag hur länge asyltrycket kommer att vara så här högt – eller om det ens kommer att minska under överskådlig tid. Frågan är därför vilka de bostäder är som Johansson menar att de asylsökande ska flytta vidare till. Migrationsverket får allt svårare att hitta anläggningsboenden – enligt vissa uppgifter är platserna slut till jul. Och regeringens eget mål är att det de närmaste fem åren ska byggas hälften så många bostäder som det behövs. Den prognosen gjordes innan höstens ökade flyktingströmmar.

Så frågan är vilken som är den egentliga poängen med Morgan Johanssons tältutspel? Sverige är i dag omgivet av länder som med aktiv signalpolitik och ändrade regler försöker förmå asylsökande att välja andra länder. Danmark sänker bidrag och annonserar i tidningar, Finland har fryst asylprövningar i avvaktan på skärpta regler och i går kväll kom beskedet att även Norge inför tillfälliga uppehållstillstånd.

Det innebär med största sannolikhet att trycket på svenskt asylmottagande kommer att öka ytterligare. Med Miljöpartiet i regeringen framstår det som osannolikt att Sverige också kommer att välja att bedriva aktiv signalpolitik. Kanske var det därför som Morgan Johansson till och med visade bilder på tälten på presskonferensen. En sorts subtil rödgrön signalpolitik till potentiella asylsökande. ”Kommer du till Sverige får du bo i tält”.

Det utspelet svarar dock inte på frågan om vad Sverige gör när även tälten tar slut.

Läs också:

Var ska alla flyktingar bo, Mehmet Kaplan

Socialdemokraterna och Moderaterna måste ta ansvar för landet

PATRIK KRONQVIST