Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Replik från Ibn Rushd

Erik Helmersson skriver på DN den 3/9 om Ibn Rushd Studieförbund och tycker att man ska problematisera vår s.k. ”samröre med antisemiter”. Han menar att Studieförbundet har en ”sällsam förmåga att dra till sig dels skattemedel, dels ytterst diskutabla röster.” Expressens Naomi Abramowicz är inne på samma spår när hon skrev sin ledare den 4/9. Både Abramowicz och Helmerson bygger sina påstående på en bloggpost från SKMA (Svenska Kommittén mot Antisemitism). Vi menar att dessa påståenden saknar en rättvis helhetsbild och brister i saklighet.

Ibn Rushd Studieförbund är en av Sveriges främsta folkbildningsaktörer och har sedan det bildades arbetat förebyggande och återkommande med värdegrunds- och demokratifrågor genom olika insatser vi har gentemot våra samverkansföreningar. Vår vision är att muslimer ska vara en självklar del av Sverige genom att skapa plattformar, engagemang och bryggor för att svenska muslimer ska delta och leva i det svenska samhället på lika villkor. Vi samverkar med hundratals föreningar med olika religiösa, teologiska och kulturella profiler och vi jobbar aktivt med att rusta dessa föreningar och deras medlemmar genom satsningar på t.ex. jämställdhet, mänskliga rättigheter, nykterhet och miljömedvetenhet.

Ibn Rushd tillåter självfallet inte att hatbudskap sprids på arrangemang som anordnas av Ibn Rushd och rasistiska konspirationsteorier är något vi inte bara tar kraftigt avstånd ifrån, utan någon som vi gärna aktivt motverkar och förebygger genom folkbildning. Efter att vi 2013 uppmärksammades på att några hatspridare har medverkat i våra arrangemang, har vi sett över våra rutiner och nu gör vi en tydligare systematisk bakgrundskoll på dem som vi bjuder in.

De exemplen som anges av SKMA, och som både Abramowicz och Helmerson hänvisar till, berör en av våra medlemsorganisationer. Organisationen i fråga har själv gått ut och kommenterat att man inte hade bjudit in den berörde gästen om han inte tog avstånd från sina uttalanden. En offentlig person som inte tar avstånd från sina rasistiska konspirationsteorier kan inte få en plattform hos oss.

I det andra exemplet så stämmer det att föreningen Afrosvenskarna i Stockholm hade ett arrangemang som rapporterades till oss 2013. Det arrangemanget kunde vi inte stå bakom och vi hade därför strukit den när det uppmärksammades i vår internkontroll. Detta framgår i den information som våra bidragsgivare fick från oss om de arrangemang vi strukit i samband med internkontrollen för 2013. Vi meddelade berörd föreningen att vi inte kan samarbeta med dem om liknande arrangemang upprepas. SKMA nämner även ett liknande arrangemang 2012, detta har vi varken medverkat i eller bidragit till.

Ibn Rushd arrangerar årligen tusentals arrangemang med tiotusental deltagare som tillsammans genomför över en halvmiljon studietimmar, något som statsbidraget inte finansierar fullt ut, utan bärs till stor del av ett stort glöd och ett ideellt engagemang från våra cirkelledare. Våra studiecirklar handlar om alltifrån tro och kultur till hur man kan producera honung genom biodling och vad det innebär att vara kassör i en förening. Vi välkomnar saklig kritik som hjälper oss att utvecklas och vidta åtgärder när det behövs. När det däremot brister i faktakollen och när kritiken övergår till demonisering så motverkar det tyvärr sitt syfte.

Antisemitism är ett allvarligt samhällsproblem som inte på något sätt får legitimeras. Som folkbildningsaktör har vi ett ansvar att sprida kunskap om vad antisemitism innebär och vilka konsekvenser det får. Vi kommer därför fortsätta vårt arbete mot alla former av rasism, hat och hets.

Helena Hummasten

Förbundsordförande