Opinionsbloggen

BEO: Låt oss vara överens om att man inte får slå barn

Skolinspektionens barn- och elevombudsman (BEO), Caroline Dyrefors Grufman, svarar apropå Expressens ledare ”Ibland är det rätt att ‘kränka’ barn”:

”Expressen bortser inte bara från barnkonventionen och svensk lagstiftning i sin ledare apropå min debattartikel på DN Debatt, utan kopplar också ihop bristen på lärare med att vuxna i skolan inte får kränka barn. Man må kritisera mig för att vara naiv när jag hävdar elevens rätt att inte bli slagen eller kränkt av vuxna. Men att tro att mer våld i skolan skulle skapa lugn och ro och dessutom säkra tillgången på lärare är än mer naivt. Låt oss ändå vara överens om att man inte får slå barn.”

Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombud, Skolinspektionen

Ledarsidan svarar:

Vi kan med betydande självklarhet vara överens om att man inte får slå barn. Frågan är varför BEO över huvud taget tar upp den frågan i sin replik. Ledaren handlade om det fall där en lärare tagit tag i en 12-årig elevs handleder och dragit ut honom ur klassrummet efter att han sågat i sin bänk med en linjal och vägrat att sluta, trots upprepade tillsägelser. Tingsrätten friade läraren, då den ansåg att läraren använde det våld som krävdes för att få lugn i klassrummet.

Ledarsidan bortser alltså inte från svensk lagstiftning. Barnkonventionen är inte svensk lag, så varför BEO löst och ledigt referar till den är en fråga som söker sitt svar.

Ledarsidan hävdar också att det blir svårt för lärare att upprätthålla sin auktoritet och lyckas i sitt kunskapsuppdrag om varje form av kraftfull insats för att få lugn och ro betraktas som en oacceptabel kränkning. Många lärare plågas av stöket i klassrummen. I den kaotiska Värner Rydénskolan i Malmö har det hänt att 18 lärare varit sjukskrivna samtidigt. Det är inte särskilt långsökt att se ett samband mellan den uppbackning lärare i svåra skolmiljöer får av samhälle, myndigheter och skolledning, och yrkets popularitet.

Det är däremot märkligt att Skolinspektionens BEO i såg hög grad tycks bortse från det faktum att skolan är en utbildningsinstitution.